About a year ago we announced: “We are launching VIVITA Junior program in March where we welcome families with 5–8 y old children.”
The attendees of VIVITA Junior club know that we meet with them on the first Saturday of each month.
Due to the restrictions laid out by the pandemic it was quite challenging to keep up with that promise, but we tried our best.

Image for post
Image for post
Workshop “Operation — saving the astronaut Egg” Photo: VIVITA Estonia

The aim of the VIVITA Junior program is to introduce VIVITA’s activities and philosophy primarily for the younger sisters and brothers of our members but also to other young inventive 5–8 year olds. It…


“Märtsist käivitame VIVITA Junior programmi, kuhu ootame peresid, kus sirguvad 5–8-aastased lapsed”, kirjutasime täpselt aasta tagasi oma kanalites.
Juuniorid teavad, et traditsiooniks on kohtuda iga kuu esimesel laupäeval. Oleme igal võimalusel traditsioonist kinni pidanud ning kohtunud nii stuudios kui ka virtuaalselt.

Image for post
Image for post
VIVITA Junior töötuba “Operatsioon astronaut Muna päästmine”. Foto: VIVITA Estonia

VIVITA Junior programmi eesmärgiks on VIVITA tegemiste ja filosoofiaga kurssi viia ka meie liikmete nooremad õed-vennad, et neil 9-aastaseks saades meie leiutamislabori liikmeks astudes oleks juba tuttav koht ja tuttavad inimesed ees ootamas. Programmi veab VIVISTOP Telliskivi produtsent Mari-Liis Peets, kes tähistab lisaks Junior programmi aastale ka VIVITA meeskonnas oldud aastat. Kui on üks valdkond, mis Mari-Liisile tohutult meeldib…


Fotograafiast inspireeritud töötuba, mis tugevdab VIVITA juuri Telliskivi Loomelinnakus.

Esimesel veebruari laupäeval, nädal enne Erik Johanssoni näituse “Places Beyond” sulgemist, viisime läbi koostöös fotokunstikeskusega Fotografiska Tallinn ja lillepoega Jungle Garden töötoa. Töötoas osalejad käisid Erik Johanssoni näitusel giidiga fototuuril ning hiljem meisterdati ühiselt taimepoe Jungle Garden eksperdiga VIVISTOP Telliskivi stuudios. Sel korral me lõime koos lastega maagilise ning metsiku uue maailma – isemajandav ökosüsteem purgis ehk terraarium! Loe lähemalt novembris toimunud töötoast, mis oli samuti inspireeritud Erik Johanssoni näitusest.

Terra-mis?

Terraarium on nagu akvaarium, aga vee ja kalade asemel on seal muld ning taimed. Mis oleks veel parem viis praegusel pimedal…


Yet another photography-inspired workshop to strengthen VIVITA’s presence in Telliskivi Creative City

Our collaboration with Fotografiska Tallinn, a photographic art centre has been running now for almost two years. On the first Saturday of this February, we held another workshop with them. As one of their lovely exhibitions — “Places Beyond” — by the Swedish photographer Erik Johansson’s was coming to an end, we decided to offer the children a double treat toof a guided tour at the exhibition followed by a crafting workshop in the VIVISTOP Telliskivi studio. Within the workshop, we set out to create a whimsical world…


Our previous workshop about electricity was a success, but however good the result, it can always be improved. If during the previous workshop session our main goal was to light up the the LED by moving the wheel, then this time we wanted to up our game and find out if we could also store the energy that we created for later use. Additionally, we figured that reusing the materials from previous workshop would make a lot of sense, so we asked the participants first to disassemble the electricity machine created during the previous workshop.

We reused two main components…


Eelmine elektrimasina töötuba oli küll igati õnnestunud, aga ka head asja saab alati parandada. Kui eelmine lamp näitas valgust ainult vändates, siis ilmselgelt oleks tore energia ka salvestada ja seda siis hiljem kasutada. Lisaks leidsime ka, et hea oleks juba tehtut taaskasutada ning selleks palusime olemasoleva masina enne töötuba taas tükkideks lammutada. Taaskasutasime kahte peamist komponenti — mootor ja LED, kus üks on elektri tootmiseks ja teine selle valguseks muutmiseks.

Image for post
Image for post
Peaaegu valmis. Foto: VIVITA Estonia

Kuhu elekter salvestada?

Esimene hea mõte on patarei, aga on ka muid variante. Patareide laadimiseks kuluv aeg on võrdlemisi pikk, samas käes lampi vändata keegi väga kaua ei soovi. Teine viis on salvestuseks…


Uus aasta toob kaasa toredaid üllatusi VIVITA rahvusvahelisele kogukonnale.

Eelmise aasta lõpul pakkus VIVITA Singapuri tiim välja värske idee rahvusvaheliseks koostööks. Ideeks oli ellu kutsuda VIVITA kirjasõprade projekt, kus VIVITA liikmed üle maailma saaks omavahel kirjavahetuses olla nii, nagu seda tehti vanasti enne, kui digiajastu suhtluskanalid standardiks muutusid. Mõte “päris” kirjade saatmisest ja saamisest tekitas esialgu vaimustust ennekõike meie tiimiliikmete seas, sest nemad ju lapsepõlvest mäletavad seda elevust, mis kaasnes maailma eri paigus elavatelt sõpradelt või sugulastelt kirja või postkaardi saamisega. Aga peale idee lähemat tutvustamist VIVITA liikmetele, elavnesid ka nemad.

Projekti käivitamisel kujundasime kõik oma stuudiod üle maailma (Jaapan…


We kicked off 2021 with excitement and productive spirit — first time ever VIVISTOP Telliskivi members could dive into the concept of architecture. It all started with Ivo Visak, an Estonian Academy of Arts student and the principal of Saaremaa Riigigümnaasium, who as an intern initiated a virtual 3-day workshop with practical spatial challenges. The workshop structure was inspired by a textbook written by the School of Architecture, a hobby school in Estonia.

“Doing the internship at VIVISTOP was for sure a positive experience. First of all, VIVITA team members really helped me planning creative challenges. Secondly, the youngsters were…


The new year is about to bring excitement for some of our VIVITA international members and they might not even know it yet!

The ball started rolling already in 2020 when VIVITA Singapore initiated the VIVIPAL project: an analog channel of communication via snail mail for children from VIVISTOPs around the world. An idea age-old yet quite novel to the kids, it initially picked up more quickly with our crew members. They, for one, might still remember their own positive experiences of getting new friends and learning about the big wide world through the letters of their international penpals. However…


VIVISTOP Telliskivi liikmete jaoks algas 2021 aasta eriti innukalt ja produktiivselt. EKA tudengi ja Saaremaa Riigigümnaasiumi direktori Ivo Visaku eestvedamisel tutvustasime lastele esmakordselt arhitektuuri olemust. Kolmepäevase virtuaalse töötoa seeria jooksul sukeldusime ruumi kontseptsiooni ja avastasime uut teemat praktiliste harjutuste abil. Töötoa kava koostamisel võtsime appi Arhitektuurikooli poolt koostatud õppematerjalid ja panime laste jaoks kokku unikaalse programmi.

“Praktika läbimine Vivistopis oli minu jaoks igati positiivne kogemus. Esiteks väga abivalmis VIVITA meeskond, kes aitas mõelda võimaluste peale, kuidas antud kolmeosalist töötubade seeriat läbi viia ning teiseks toredad noored, kes tahtsid ja oskasid kaasa mõelda, kuidas meie elukeskkond on palju enamat, kui neli…

VIVITA Estonia / VIVISTOP Telliskivi

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store