VIVITA Eesti tiim on võtnud hoo üles uue põneva projektiga.
Nimelt pisut enam kui aasta tagasi kohtus kogu VIVITA globaalne tiim Tokyos, Jaapanis, et arutada üheskoos olulisemate teemade üle. Sealhulgas kasvas ühisest arutelust välja plaan VIVITA globaalse veebikodu uuendamiseks ning projekti eestvedajaks sai VIVITA Eesti tiim.

Nüüdseks on meie uue kodulehe kavandamine jõudnud disainiagentuuri Fraktal, kus veebidisainer Liis Todesk leiab lahendused praeguse kodulehe kitsaskohtadele ning loob mugavama lehe, et saaksime VIVITA mõtteviisi veel kaugemale ja kõrgemale viia.
Üheks meie suureks eesmärgiks kõigis oma tegevustes, on kaasata loomeprotsessi ka VIVITA noored leiutajaid ja meisterdajad, et nemad saaksid anda oma panuse meie uute teenuste, rakenduste ja toodete loomisele ning jagada oma vaatenurka — kuidas maailm, tooted, teenused ja kommunikatsioon võiks välja näha läbi lapse silmade.

Nii tegime ka selles projektis — novembri alguses korraldasime töötoa, kus VIVITA liikmed said ülesandeks visandada uue kodulehe tarvis mitmesuguseid illustratsioone.

ötuppa kaasasime disainer Liisi ning illustraator Eva Reiska, kes tegutseb VIVITA tiimis vabatahtlikuna. Töötoa alguses saime inspireeruda kogenud disainerite poolt tehtuid töödest ja illustratsioonidest. Samuti tutvusime illustraatori tavaliste töövahenditega — harilike pliiatsite, tindipliiatsite, tindi ja sulepeadega ning ka VIVITA enda tehtud bambussulepeadega.

Paarilise visandamine ilma paberile vaatamata. Foto: VIVITA Estonia

Edasi viisime läbi mõned soojendusmängud, kus joonistasime paarides enda vastas istuvat inimest ilma paberile vaatama, lisaks lõime kiireid kritseldusi ringis ning viimaks proovisime oma kritseldustest välja joonistada oma lemmikloomi. Soojendusmängude tulemusena muutus õhkkond väga aktiivseks ning kõik näisid ennast tundvat mugavalt.
Leidmaks ühist joont kõikide erinevate joonistusstiilide vahel, valmistamise ette kaheksa teemaplokki, millele mõeldes said osalejad luua enda käe järgi illustratsioone.

Illustratsioonide töötoas osalejad ja kunst. Foto: VIVITA Estonia

Teemaplokkide vahel tegime meeleolu üleval hoidmiseks ühe kiirmängu, kus noored illustraatorid pidid joonistama üht popkornitera. Joonistamisest keerulisemaks osutus hoopistükkis enesedistsipliin — püüa sa ise kolme minuti jooksul mitte nahka pista seda popkorni, mis oli mänguks antud.
Kuid eneseületus õnnestus ning joonistamise lõppedes said kõik osalejad popkorni süüa.

Illustratsioonide töötoa näitus. Foto: VIVITA Estonia

Töötoa lõpus vaatasime üheskoos valminud teoseid ning arutlesime, mis meid inspireeris, ning mis mõtted ja tunded meil joonistamise ajal tekkisid. Töötoa tulemusena tekkis meil palju erilisi eriilmelisi ja põnevaid joonistusi, mis saavad olema VIVITA kodulehe disainerile Liisile sisendiks ja inspiratsiooniks. Tema disainitöö tulemusena saame juba uuel aastal nautida novembrikuu töötoa vilju.

Suur aitäh disaineritele Liis ja Eva töötoas osalemast ning lastega oma oskusi ja inspiratsiooni jagamast.

Tekst Kertu Ilves ja fotod VIVITA Estonia.

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store