VIVISTOP Telliskivi tegevus viiruseleviku tõkestamiseks

Tänavune aasta on olnud siiani ärev, veidi ka põnev, aga kohe kindlasti väljakutsuv. Märtsikuust alates oleme pidanud leppima ja toime tulema uue viirusega, mis paljuski kontrollib meie igapäevategevust.
VIVISTOP Telliskivi ruumides oleme viiruse leviku tõkestamiseks ja turvalise tegevuskeskkonna pakkumiseks viinud sisse mõningad piirangud.

Image for post
Image for post
Foto: VIVITA Estonia

Vabategevus

Vabategevus on mõeldud nii VIVISTOP Telliskivi liikmetele kui ka proovipäevalistele, kes on liikmeks saamise avastusretkel. Vabategevuse käigus saavad lapsed tegutseda oma projektide kallal, mistahes ajal ja nii tihti, kui just neile endale sobib. Lapsi toetavad ehitamisel ja meisterdamisel VIVISTOP Telliskivi mentorid. Nakkusperioodi ajal ning vastavalt Terviseameti soovitustele toimub vabategevus eelregistreerimise alusel. Oleme igapäevaselt avatud kahel ajavahemikul kaheksale osalejale korraga, et piirata leiutajate arvu ruumis. Igal lapsel palume stuudiosse tulles pesta ja desinfitseerida käed ning seejärel mõõdame tema temperatuuri. Leiutamislaboris hoiame nii suhtluses kui ka tegevustes positiivsust ja naeru, et hoida eemal praeguse perioodiga kaasnevaid hirme ja ebamugavusi.

Töötoad

Kõik töötoad VIVISTOP Telliskivis on mõeldud ainult liikmetele ning hetkel töötubadega paralleelselt vabategevust ei toimu. Püüame selliselt hoida ruumis olijate arvu väiksena, et hoida ära viiruse levikut.

Avatud uste päevad uutele huvilistele

Terviseameti soovitustest lähtuvalt piirame korraga meie juures olevate inimeste hulka. Seetõttu võtame hetkel uusi huvilisi vastu maksimaalselt kahe perekonna kaupa oma lahtiolekupäevade õhtupoolikutel. Seni on kutsed kohtumistunnile esmajärjekorras saanud juba varem avatud uste päevale registreerunud ning suvel meie tegevustest osa saanud linnalaagrilised. Kui sinu peres kasvab käesoleval aastal 9-aastaseks saav või vanem laps, kes tahab leiutama tulla, siis võta ühendust tallinn@vivita.ee.

Loodame, et need tegevused aitavad meil tõhusalt viiruse levikut tõkestada meie enda ruumides.

Written by

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store