Uhutud

VIVITA rahvusvahelise laste loovuskiirendi näitusel “Uhutud” on esitletud valik laste teostest, mis on saanud inspiratsiooni Mandy Barkeri fotokunstist. See rahvusvaheline fotograafiaprojekt sai alguse novembris 2019, kui Fotografiska Tallinna fotokunstikeskuses avati Mandy Barkeri soolonäitus “Mere leiud”. Mandy Barkeri fotograafia tiivustas lapsi VIVISTOPides üle maailma.

Inspireerituna kunstniku tööst ja visuaalsest keelest, millega ta esitleb ookeanis leiduvat plastprügi, korraldas VIVITA loovuskiirendi üle maailma seeria kohalikke töötubasid, et juhtida oma liikmete tähelepanu plastreostusele, selle levikule ja mõjudele. Lapsed Eestist, Leedust, Filipiinidelt, Jaapanist, Singapurist, USAst ja Uus Meremaalt kogusid mitmesugust randades, meredes ja ookeanis olevat prügi, ning lisaks sellele ka koduseid plastjäätmeid. Jäätmetest valmisid visuaalselt võluvad kollaažid ja skulptuurid, mis jäädvustati kogenud fotograafide kaasabil. Kuigi eksperimenteerimise käigus muutusid erinevad materjalid kauniteks kunstiteosteks, pani see lapsi vaatama teise pilguga oma igapäevaharjumustele ja tõstis nende teadlikkust plastjäätmete olemasolust ja reostuse tekkest.

Kahe aasta jooksul valmis üle 150 kunstiteose. Järgemööda avatakse valminud töödest näitused Leedus, Jaapanis, USA-s, Uus-Meremaal ja Filipiinidel.

Eesti kohalikud teosed valmisid koostöös fotograaf Iris Kivisaluga. Iris jäädvustas lastest portreed nende poolt loodud kodusest plastprügist valmistatud maskides. Selle kohta, kuidas maskid valmisid, saab rohkem lugeda meie varasemast blogipostitusest.

Maskeerumine (enda maskiga katmine) on rituaal, mis aitab meil muuta enda reaalsust, muunduda üleloomulikeks olenditeks, kes kuuluvad ühiskonda, mis kannab tarkust tuleviku kohta.

Samamoodi märgistavad oma kuuluvuse sellesse keskkonnateadlikku kogukonda Hedvig Avloi, Uku Arne Arendi, Vint Narro, Saaga Talving, Emili Mai Valdaru ja Eliisabet Sõmer näidates, et nad soovivad olla kuuldud ja aktiivselt kaasa rääkida keskkonda puutuvates teemades, mis otseselt nende enda tulevikku puudutavad.

“Tegevuse eesmärk on kaasata lapsi projektidesse, mis juhivad neid mõtlema, kuidas igal väikesel otsusel ja teol võib olla suur mõju. Puhas keskkond ja teadlik tarbimine on üks teema, mis on läbi aastate meie loovusstuudiote tähelepanu keskpunktis olnud. Seetõttu tundus loogiline ja südamelähedane siduda käesolev näitus maailmakoristuspäevaga,” Mari-Liis Lind, VIVITA laste ja noorte loovuskiirendi tegevjuht

Näituse avamisel oli külas ka Maailmakoristuspäeva tiim, kes räägisid lähemalt oma missioonist ja maailmakoristuspäeva tegevustest. Eestist alguse saanud Maailmakoristuspäev on ajaloo suurim üleilmne kodanikualgatus. Aktsiooni jooksul korrastavad pea 180 riigi inimesed oma kodurannad, -metsad ja -teed prügist. 2019. aastast saadik on Eestis koristuse käigus pööratud tähelepanu eelkõige väikeprügile, sealhulgas pisiplastile ja suitsukonidele. Ühtlasi on Eesti koristuse südameasi noorema põlvkonna kaasamine ja üleüldine teadlikkuse kasvatamine. Tänavu on Maailmakoristuspäev 18. septembril.

Prügiprobleemi leevendamise üheks võtmeks on tark tarbimine. Mis veelgi tähtsam: teadlikkuse kasvatamine. Seda eelkõige noorema põlvkonna seas. Huvi keskkonna ja selle heaolu vastu peaks inimesega kaasas käima juba maast madalast. Mida nooremalt hakkab inimene aduma oma tarbimiskäitumise mõju keskkonnale, seda suurem on tõenäosus, et prügi kogus ja selle jõudmine loodusesse tulevikus väheneb,” Elike Saviorg, Eesti maailmakoristuspäeva eestvedaja

Näitus “Uhutud” on avatud 20.09–7.10 Fotografiska kohvikukorrusel. Eraldi tänusõnad lähevad Fotografiska restorani peakokk Peeter Pihelile ja tema tiimile, kes valmistasid spetsiaalselt näituse avamisürituse tarbeks maitsvad snäkid, mis nägid välja kui plastikutükid, juhtides seeläbi tähelepanu sellele, kui palju on meie igapäevases toidus mikroplastikut. Kohviku poolt pakutud rabarberilimonaad lisas avamisüritusele just parasjagu pidulikkust.

Näituse fotod: Kazuya Kazita (US), Kotaro Aoki (JP), Iris Kivisalu (EE), Fumio Yamamori (JP), Lisa B. Doyle ja Rosa del Carmen Parada Lopéz (NZ), Monika Požerskytė-Kalvelė ja Vaiva Abromaitytė (LT), Therese Heng (SG), JP Alipio (PH)

Mandy Barker on rahvusvaheliselt tunnustatud fotograaf, kes on pühendunud ookeaniprügi ja plasti reostuse ja sellega kaasnevate katastroofiliste mõjude dokumenteerimisele. Ta paneb rõhku teaduslikele uurimustele ja faktidele, kombineerides sedasi teaduse ja kunsti lood, läbi mille muutub info kättesaadavamaks suuremale publikule. Kõrge esteetilise väärtusega ja detailsetena tõmbavad nad vaatajaid, et aga samaaegselt panna nad silmitsi karmi tõega, mis on teoste taga. Rohkem infot www.mandy-barker.com.

Tekst ja fotod: VIVITA Estonia

Kids and Youth Creativity Accelerator

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
VIVITA Estonia / VIVISTOP Telliskivi

VIVITA Estonia / VIVISTOP Telliskivi

Kids and Youth Creativity Accelerator

More from Medium

CMU Virtual Tour Experience

Hack The Box | BASHED

The Many Stages of a Trash Bag

My Research Explained