Jaapanist pärit robotientusiast Mina Inoue (11) külastas Eestit, et tutvuda meie riigi haridussüsteemiga, samuti jagas põnevaid fakte Jaapani haridusest. Ta on külastanud Eestit ka varem.

Image for post
Image for post
Pildid: Sigrid Kägi

Tehnoloogia teema kasvab nii Eestis kui ka Jaapanis ja Mina ei tulnud külla üksinda. Ta võttis Jaapanist kaasa oma kaks lemmikurobotit. “Me tutvustasime kahte tarka robotit eesti lastele. Üks robotitest, mille nimi on “Robohon”, on nii robot kui ka nutitelefon. Teise nimi on “Orihime”, mida saab liigutada mobiilirakenduse või arvutiga ning roboti eesmärk on aidata puuetega inimesi kodudes.”

Image for post
Image for post
Pilt: Sigrid Kägi

Oma teadmiste jagamiseks robotite ja tehnoloogia osas, viis tüdruk läbi töötoa VIVISTOP Telliskivis, et teada saada, missuguseid roboteid lapsed vajavad oma igapäevaelu tõhusamaks muutmiseks. Enne kõike õpetas Mina igaühele oma nime jaapani keeles kirjutama.

Image for post
Image for post
Pilt: Anette-Heleri Lind

Tüdruk jätkas inglisekeelse esitlusega robotite teemal. Seejärel palus lastel ette kujutada, missugust robotit nad tahaksid enda igapäevaellu. Ideed visandati paberile ja hiljem igaüks esitles väljamõeldut. Laste ideed olid märkimisväärsed — robothambahari, robotist parim sõber, kes hoiab sind kiusamise eest, robotkoer ja robotjuhendaja, kes aitaks kodutöid lahendada.

Image for post
Image for post
Pilt: Sigrid Kägi

“Mulle tundub, et Eesti ja Jaapani haridussüsteemid on üsna erinevad, kuid kindlasti mõlemal on üksteisele midagi anda,” ütles Mina. Tal on eesti hariduse vastu suur huvi ja soovib, et Eesti ja Jaapani vaheline side oleks tugevam, et teha rohkem koostööprojekte.

Written by

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store