Telliskivi Helimaja

Mängides (liiva)kastist väljaspool

--

Enne talve võttis Telliskivi loomelinnak VIVITAga ühendust, et luua Telliskivi mänguala kõige noorematele mängulistele midagi uut ja teistsugust. Haarasime rõõmuga võimalusest kinni: idee luua midagi lastelt-lastele kõlas ääretult põnevalt!

Mängides õpib ja õppimine- see on mäng!

On teada, et lapsed (eriti just nooremas eas) õpivad keskkonda ja ruumi tundma mängides. Seega esialgsest mõttest — mänguseinast — arenes kiirelt välja ruumiline kõlakoja vorm, millel saab erinevaid mehaanilisi tegevusi tehes luua põnevaid helisid. Helisid tulvil sensoorne koda sai endale nimeks Helimaja.

Turvalisus eelkõige- oli esimene otsus Helimaja loomisprotsessis. Ka naabritega tuleb häid suhteid hoida, seega otsustasime ka Helimaja helid hoida pigem vaiksemad- et maja kasutades oleks rõhk rohkem ikka kuulamisel, mitte valjul helil.

Järgnevate nädalate jooksul tegeleti Helimaja struktuuri loomise ja ideetamisega: kuidas ühendada mehaanikat helidega? Sellele küsimusele vastust otsides pöördusimegi laste kui ekspertide poole ning ühiselt sai läbi viidud helide loomise töötuba.

Töötuba toimus märtsi lõpus, ning selle jaoks sai loodud eri mehaanilist liikumist võimaldavad struktuurid — laste ülesanne oli neile lisada heli tegevad elemendid ning mõelda välja viise, kuidas helisid põnevalt esitada. Käiku läksid kõik käepärased leid-materjalid, alustades liivast ja kruusast, lõpetades torujuppide ja klaaskuulidega. Lapsed haarasid ülesandel sarvist ja lähenesid eesmärgile iseseisvalt- VIVITA tiim oli toeks nõu ja jõuga või pakkus välja ülesandele sobivaid tööriistu- heliloome ise oli laste kätes.

Peale töötuba viimistles VIVITA tiim laste heli-loomingud mänguväljakule sobivalt vastupidavaks. Kusjuures, kõigil huvilistel oli võimalus pärastlõunase Vabategevuse ajal ka Helimaja ehitamisele ise käed külge panna. Vaadates valminud Helimaja, võib kindlalt väita, et selline koos-loomine toimib! Lapsed said projektis piisavalt vabadust, et nende ideed saaks kõlada ning VIVITA tiim pakkus lastele selleks tuge ja raamistiku, mis ühtiks ka Telliskivi Loomelinnaku soovidega — ning kõik jäid rahule!

Pärast tundidepikkust puurimist, saagimist VIVISTOP Telliskivi töökojas, sai Helimaja viimaks valmis! Mõeldud-tehtud, sai Helimaja kohe peale valmimist ka Telliskivi mängualale paigaldatud. Helimaja avamine leidis aset 1.aprill (ei ole nali, tegelikult ka!). Koos lastega sai Helimaja avamise käigus ka vääriliselt dekoreeritud- selleks kasutati stentsleid ja spreivärve. Kõigest tunni möödudes oli Helimaja VIVITAle vääriliselt kirjatud värviliste tähtedega!

Kevad laseb end küll oodata, aga Telliskivi Helimaja on igatahes kevadisi mängulisi juba ootamas! Mine viska ka sina pilk peale ja lase helid maailma valla!

Töötuba: Joonas Riisalu, Teele Kumm, Vera Naydenova, Mari-Liis Peets
Tekst ja pildid: VIVITA Estonia

--

--

Vivita Estonia / Vivistop Telliskivi