Tehnoloogiakonverentsi Latitude59 laste- ja noorteprogramm

17. mai 2019 Kultuurikatlas

Juba teist aastat korraldas VIVITA laste ja noorte loovuskiirendi koostöös tehnoloogiahuviliste noorte suvekooliga Hüppelaud startup-konverentsi Latitude59 laste- ja noorteprogrammi. Osalemine andis ligi 100 noorele vanuses 9–19 ainulaadse võimaluse kogeda piirkonna põnevaima tehnoloogiakonverentsi melu ning osaleda laste ja noorte eriprogrammis.

Image for post
Image for post

Laste- ja noorte eriprogrammis oli võimalik osaleda ühes kahest paralleelselt toimuvast tegevusest:

  • PRISMA KÄRU VÄLJAKUTSE — koostöös AS-iga Prisma Peremarket oli lastel ja noortel võimalus mõtestada ja prototüüpida tuleviku ostukäru. Ostukäru väljakutses osales 36 last ja noort vanuses 9–19 ning nende ideestamist ja prototüüpimist oli toetamas 7 mentorit. Tegevussuunda vedas VIVITA kasutajakogemuse disainer Halina Mugame.
  • LINNAHALLI VÄLJAKUTSE — noored mõtestasid kaasaegset linnaruumi ja kultuuripärandi taasväärtustamist. Tegevussuunda vedasid Ede Schank Tamkivi tehnoloogiahuviliste noorte suvekoolist Hüppelaud ja Mirell Merirand Hariduskiirendist.
Image for post
Image for post
Noorteprogrammi avamas Ede Schank Tamkivi (Hüppelaud) ja Mari-Liis Lind (VIVITA)

Päeva lõpul oli noortel võimalus valminud projekte presenteerida konverentsilaval.

Latitude59 konverentsi laste ja noorteprogrammi koostööpartnerid: AS Prisma Peremarket, Eesti Kunstiakadeemia, RagnSells, Cleveron, MTÜ Rabarber, Creative Fuel, Euroopa Sotsiaalfond.

Prisma käru väljakutse

Ülesande lahendamise osaks oli ettevalmistav kodutöö. Laste ülesandeks oli külastada üht suuremat toidukauplust, vaadelda ja hinnata, kas ja kui palju on sealses keskkonnas neile mõeldud ning teha tähelepanekuid, kuidas ostukogemus neid mõjutab.

Image for post
Image for post
Näited ettevalmistatud kodutöödest

Konverentsipäeval jagunesid Prisma väljakutses osalevad lapsed 6 tiimi — igas tiimis oli lapsi nii nooremast (9–13) kui vanemast (13–19) vanusegrupist ning igat tiimi olid toetamas professionaalsed disainerid. Mentoritena lõid kaasa toote- ja kasutajakogemuse disainerid Carol Tikerperi, Eva Laanemaa, Joosep Laht, Maarja Mõtus, Maarja-Liis Raamat, Merike Liiva ja Renata Johanson. Lisaks tegi Cleveroni tootedisainer Lauri Hirvesaar Prisma väljakutses osalenud noortele disainiprotsessi tutvustava ettekande.

Image for post
Image for post
Mari-Liis Lind, Eva Laanemaa, Joosep Laht, Merike Liiva, Maarja-Liis Raamat, Halina Mugame, Renata Johanson, Carolin Tikerperi

Kodutööd teinud lapsed jagasid oma vaatlustulemusi tiimiliikmetega, tutvusid Prisma ja VIVITA poolt ettevalmistatud taustainfoga ning asusid seejärel ostukäru põhilisi probleeme kaardistama. Seejärel valis iga tiim probleemi, mida lahendada ning asus lahendust prototüüpima.

Image for post
Image for post
Maarja Mõtus ja Merike Liiva tiimiga probleemi mõtestamas
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Cleveroni tootedisainer Lauri Hirvesaar nõu andmas
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Ehitamine täies hoos

Tiim 1: modulaarne ostukäru

Tiim 1 otsustas uueks mõelda Prisma praeguse ostukäru. Eesmärgiks oli muuta käru sobilikuks perele, kus ka koolieelikud ja nooremas koolieas lapsed saaksid pikast osturetkest puhata. Praegustesse lastekärudesse 9-aastased istuda ei soovi, sest need ei sobi neile mõõtmetelt ning on liiga lapsikud. Tiimitööna valmis makett modulaarsest lisaistmest, mida on võimalik vastavalt vajadusele käru külge kinnitada.

Image for post
Image for post
Tiim 1: mentor Merike Liiva, Tomi Theodor Kuusik, Karolin Kägi, Rebecca Karu, Kim Vertmann, Tevon Tani, Hart Saksniit
Image for post
Image for post

Tiim 2: omanäoline ostukäru

Tiim 2 võttis fookusesse lastekärud ja mõtles ühtlasi, kuidas kogu poeskäik lastele huvitavamaks teha. Tiim prototüüpis personaliseeritud käru lahenduse (et poes enda käru ära tundmine oleks lihtsam), ning pakkus välja lahendusi, kuidas kärule tekitada täiendavat pinda ostude ladustamiseks. Lisaks käru välimuse disainimisele mõeldi välja ka orienteerumismäng.

Image for post
Image for post
Tiim 2: Erik Mikksaar, Mirtel Tarbe, Ronja Sundja, Tristan Vertmann, Roderik Gross, mentor Maarja-Liis Raamat, Markko Jõemets
Image for post
Image for post

Tiim 3: hõljuv ostukäru

Grupp leidis, et ostukärude üks põhiprobleeme on rattad — üldjuhul on need väikesed, kriuksuvad ja raskesti manööverdatavad. Seetõttu tuleks rattad eemaldada ja luua õhupadjal liikuv ostukäru. Kui on soov käruga liikuda poest välja oma auto juurde, siis ilmuvad rattad välja 🛒

Image for post
Image for post
Tiim 3: mentor Renata Johanson, Raiko Pikver, Emma Ojala, Marta Vurma, Jakob Mikkin, Jan Erik Tõnsson, pildilt puudub mentor Maarja Mõttus
Hõljuva ostukäru video

Tiim 4: mänguline osturetk

Tiim leiutas lahenduse, kuidas pakkuda lastele mitmekülgseid mänguvõimalusi kärus ning mängulist viidandust kaupade kiiremaks ning lihtsamaks leidmiseks.

Image for post
Image for post
Tiim 4: Margus Zukovitš, Maxim Jegorov, Nora Miniotaite, Etta Vurma, Tormi Metsaviir, fotolt puudub mentor Eva Laanemaa
Image for post
Image for post

Tiim 5: kaupade leidmist lihtsustav äpp

Lapsed prototüüpisid mobiilirakenduse, millega ostunimekirja põhjal planeerida optimaalseimat teekonda poes. Lisaks pakkus tiim välja erinevaid ülesandeid, mis muudaks koos vanematega toidupoes käigu kaasavamaks ja põnevamaks.

Image for post
Image for post
Tiim 5: Maya Martinson, Allan Ojala, Violetta Aun, Henri Kiiver, Helar Pullisaar, Joosep Mardisoo, mentor Joosep Laht
Image for post
Image for post

6. tiim: “kiirelt sisse — kiirelt välja”

Kuuenda tiimi ideeks oli töötajateta pood “kiirelt sisse ja kiirelt välja” põhimõttel eelnevalt valmis tehtud ostunimekirjaga, mis on ühildatud käruga. Iseliikuv käru on modulaarne, ning tema külge saab panna väikest külmikut, seisulauda, lasteistet, roomikrattaid eri pinnastel liikumiseks jms. Lisaks oleks iseteenindavas poes telefonipõhine makse ning poodi sisenemine toimuks näotuvastuse abil.

Image for post
Image for post
Tiim 6: Viktor Pavlenkov, Roosi Vilpuu, Morten Siimar, Mikk Oliver, Germo Uudam. Fotolt puudub Rio Sheripov ning mentor Carol Tikerperi
Image for post
Image for post

Prisma Peremarketi kommunikatsioonijuht Piret Lankots:

”Täname võimaluse eest osaleda sellises meile olulist sihtgruppi kaasavas loovprojektis. Ideed, mida erinevas vanuses lapsed ostukogemuse parandamiseks välja pakkusid olid ägedad, üllatavalt loogilised ja läbimõeldud. Ka meie usume, et ostukärud ei pea olema kõigis poodides standartsed ja ka vanemal lapsel võiks olla suures kaupluses huvitav ja mugav käia. Prisma pakub juba täna mitmeid lastega ostlemise kergendamiseks mõeldud asju — meil on väikelastele karusell, kõigile alla 18 aastastele mõeldud tasuta puuvili, peatselt uuenev lastekassa ja Eesti jaekettidest kõige laiem valik lastetooteid. Kindlasti analüüsime ka omalt poolt loovtööde tulemusi ja kogutud ideid ning mõtleme, kas ja mida saaksime päriselt ellu viia, et erinevas vanuses lastel oleks just Prismas kõige toredam käia.”

VIVITA omalt poolt tänab kõiki osalejad, partnereid ja mentoreid ning on edaspidigi avatud koostööprojektidele, mis kaasavad lapsi ühiskonnas kaasa mõtlema ning erinevatele probleemidele lahendusi otsima.

Suured tänud Sigrid Kägile ürituse jäädvustamise eest ♡

Written by

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store