Seoses soovitustega rohkem kodus püsida olime valiku ees, kas jätta ära töötoad või mõelda midagi välja. Nii proovisimegi töötuba teha teistmoodi ja andsime lastele võimaluse lüüa töötoas kaasa ilma kodust lahkumata. Kombineerisime pakid vajalike materjalidega ja videokõne, kus kõik said koos meisterdada. Töötoa teemaks oli elekter ja üks viis selle tekitamiseks.

Virtuaalne keskkond

Kui kohapeal on võimalik kõiki osalejaid personaalselt juhendada ja vajadusel ka füüsiliselt järjele aidata, siis virtuaalselt see võimalus puudus. Esialgsele väljakutsele lisandusid hoopis teised mõõtmed. Pärast erinevaid katsetusi ja mitmeid prototüüpe jõudsime sobiliku lahenduseni töötoa objekti suhtes. Generaatorit sai kokku panna ainult ühel viisil ja see oli konstrueeritud nõnda, et see ka ilma väga täpsete juhisteta oli üheselt arusaadav. Lisaks ei tohtinud selle valmistamine nõuda ka tööriistu mida lapsed ilma koduse järelvalveta kasutada ei tohiks, et kõigi ohutus oleks tagatud. Loomaks töötuppa nii õhustikku kui ka täpsust proovisime sel korral kahe erineva kaameraga lahendust. Üks neist oli üldplaani jaoks, kust osalejad said näha ja suhelda inimesega ning teine laual täpsemate tegevuste näitamiseks. Mõte väga hea, kuigi kaadrite ajastamine tahab veel koordineerimist. Sedalaadi praktiliste töötubade internetis tegemine on võimalik ja omamoodi vahva, kuid vajab materjalide ja tehnika koostööd ning pisut teist laadi probleempüstitust

Image for post
Image for post

Mis on elektrigeneraator?

Elektrigeneraator on seade, mis muudab mehhaanilise energia elektrienergiaks. Näiteks väntamise, vee voolamise ja muu sellise tulemusena tekib generaatori abil elekter. See tänu nähtusele nimega elektromagneetiline induktsioon, mille väga lihtsustaud lühikokkuvõte kõlaks umbes nii — kui erinevate poolustega magnetite vahel liigutada juhet, siis juhtmesse tekib elektrivool.

Image for post
Image for post

Skeemil must joon on traat, halliga on tähistatud võll, N ja S on magneti erinevad poolused. Kui nüüd juhet keerutada magnetite vahel, siis tekib elektrivool, mille saame oma huvides ära kasutada. Keerutamise viise on muidugi erinevaid, võib keerutada juhet, või hoopis magneteid, samuti selgub, et mida pikem juhe, seda suurem vool tekib. Elektrigeneraatoritest ja nende erinevatest variantidest on palju videosid ja muid materjale, mida soovitame lugeda.

Mõnes mõttes on elektrigeneraator “tagurpidi” elektrimootor, sest on ju mootor kasutuses justnimelt selleks, et elektri abil midagi vändata või muul viisil liikuma panna. Mitte väga üllatuslikult mootor aga ongi see peamine lüli, mida me oma töötoas kasutasime generaatorina.

Materjalid

Mida siis vaja on? Lisaks mootorile on vaja korpust, et lahendus laiali ei laguneks. Selle tegime vineerist. Lisaks on ka väike hooratas, et teha väntamine lihtsamaks ja tõestuseks, et eleker tõesti tekib —LED lamp, mille süütab toodetud elekter.

Image for post
Image for post

Töötoa Zoomi kõnes panime üheskoos kõik need tükid järjest kokku. Kõige keerukam osa oli juhtmed ilma jootekolvita ühendada nii, et nad ka koos püsiks, aga kõik said sellega lõpuks ilusti hakkama.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Valgus süttib Zoomis

Siin siis ka valmis generaator, mis jäi osalejatele koju vajadusel valguse tegemiseks või uute projektide jaoks lammutamiseks ja osade taaskasutamiseks, võib-olla juba meie järgmises töötoas.

Image for post
Image for post

Töötoa autor: Timo Varblas
Tekst ja fotod: Heikko Ellermaa, Timo Varblas

Written by

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store