Tallinn Music Week lastefestivali korraldasid 9–15-aastased VIVITA noored

TMW lastefestivali korraldusmeeskond. Foto: Hande Yetkin
Esimene kohtumine juulikuus. Foto: VIVITA Estonia

VIVITA Social Club

TMW Kids X VIVITA lastefestivali Minilava. Foto: Hande Yetkin

Tallinn Music Week

Mentorkohtumised TMW meeskonnaga

Mentorkohtumised TMW meeskonnaga. Foto: VIVITA Estonia

TMW Kids X VIVITA lastefestival

TMW Kids X VIVITA lastefestival. Foto: VIVITA Estonia, Milla-Esta Koitmaa, Hande Yetkin
  • Marta Johanna võttis enda peale artistidega suhtluse ning kirjutas valmis esinemiskutsed. Ta suhtles nii kirja kui ka telefoni teel Raheliga. Festivalipäeval võtsid TMW artistid vastu nii Marta Johanna kui ka Emma Anette ning tutvustasid ruumi, näitasid, kus asub backstage, andsid märku, millal saab lavaproovi teha ning millal peab laval valmis olema.
  • Festivaliala kujundamine toimus suuremas tiimis, millesse kuulusid Stella, Emili Mai, Emma Linda ja Marta Elise. Laste koostöö toimis suurepäraselt ning kogu festivalipäeva atmosfäär oli maagiline — püsti pandi lavakujundus, disainiti viidad ruumidesse, meeleolu loomiseks toodi isegi kodust dekoratsioone ja LED-lampe ning põrandale pandi ruumi hubasemaks muutmiseks vaibad.
  • Üldise produktsiooni eest vastutas Emma Anette. Tema hoidis silma peal igal pisemal detailil nii reklaami- kui ka ruumikujunduses. Emma Anette soov oli, et laval oleks vaid ühte värvi ja samas stiilis toolid, tema märkas festivali ajal, et taustamuusika on puudu ning koos TMW turundusjuhi Gerdaga disainisid nad lastefestivali reklaammaterjali. Emma Anettel olid abis ka Elli ja Krõõt ning üheskoos koostasid nad ka Fienta registreerimise festivalile, Facebooki ürituse ning DJ-töötoa ja Minilava registreerimisvormid.
  • Krõõt ühines tiimiga kõige hiljem, aga sellegipoolest oli kiire reageerija ning aitas kogu tiimi nii palju, kui võimalik. Samuti hoolitses ta tiimi eest festivalipäeval — juhatas kõiki tiimiruumi ja hoolitses selle eest, et see ruum näeks välja esinduslik.
  • Kommunikatsiooni, partnerite ja turundusega tegelesid Linda, Emma Charlotte, Marta Elise, Anna ja Suvi. Tüdrukute tiim sai suurepäraselt hakkama. Nad lõid Facebooki üritusele postitused ning lisaks võtsime uue kanalina kasutusele TikToki. Linda tegeles väga järjekindlalt toitlustaja otsimisega. Foodtrucki sel korral lastefestivalile ei leidnud, kuid see-eest oli külastajatel võimalus osta La Muu x NOEP jäätist festivalialalt lahkumata! Anna hakkas otsekohe peale mentorkohtumisi suhtlema Wise & Shine eestvedajatega, sest festival ilma särameigita ei ole õige festival.
  • Väga olulise ja vastutusrikka ülesande võtsid enda kanda festivalipäeval Linda, Emili Mai ja Emma Charlotte. Nemad olid esimesed, keda külastajad nägid ning kellega suhtlesid. Samuti vastutasid nad selle eest, et kõik oleksid festivalile sisenedes terved.
TMW Kids X VIVITA lastefestival. Foto: Hande Yetkin, Milla-Esta Koitmaa
Kohtumine peale lastefestivali. Foto: VIVITA Estonia

Kids and Youth Creativity Accelerator

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
VIVITA Estonia / VIVISTOP Telliskivi

VIVITA Estonia / VIVISTOP Telliskivi

Kids and Youth Creativity Accelerator

More from Medium

How Does Uniswap Works?

HCDE451 A6: Interactive Prototype

Two-Lane Highway

Vivus Create: Not Your Conventional Events Platform.