Startup Week Tallinn 2019 on ettevõtjate mõtteviisi ja idufirmade kogukonna viiepäevane tähistamine. 11.-15. Novembril 2019 avavad uksed mõned Eesti edukaimad idufirmad ja idufirmade organisatsioonid, et jagada oma parimaid ideid kogu kogukonnaga.

Image for post
Image for post

Ka VIVISTOP Telliskivis toimuvad Startup Week Tallinna raames töötoad lastele ja noortele Future Founders Track’i all. Kõikidel üritustel osalemiseks registreeri ennast Eventbrite’is.

Töötuba “Play % Code”

Kolmapäeval, 13.11 kell 14:00–15:00

Noortele vanuses 6–12: Programmeerimine on 21 sajandi kirjaoskus, mille ABC tundmine on igale inimesele möödapääsmatu.

Töötuba “Ükssarvikud on olemas”

Kolmapäeval, 13.11 kell 15:00–15:30

Õpitakse droone programmeerima, et uurida, kuidas tulevikus saavad inimesed linnaliikluses läbida vahemaid läbi õhu moodsate lennumasinate abil. Tule ka uudistama ja ehitama! Oodatud on tüdrukud vanuses 7–12.

Töötuba “Andmekaeve”

Neljapäeval, 14.11 kell 16:00–18:00

Matemaatika kasutamine praktiliste probleemide lahendamisel: andmetöötlus ja matemaatiliste meetodite kasutamine sellest järelduste tegemiseks, et õppija oskaks andmeid lugeda, neid omavahel võrrelda, visualiseerida ning järeldusi teha. Oodatud on 8–12-aastased lapsed.

Kohtumiseni VIVISTOP Telliskivis.

Written by

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store