Rahvusvaheline laste ja noorte loovuskiirendite võrgustik VIVITA ootab ühinema tegusaid vabatahtlikke

VIVITA on rahvusvaheline loovuskiirendite võrgustik, mis tegutseb täna 7 riigis Euroopas, Aasias ja USAs. Meie esimene stuudio Eestis — VIVISTOP Telliskivi — paikneb Tallinnas, loovuse tuiksoonel Telliskivi loomelinnakus. VIVITA eesmärgiks on pakkuda mitmesuguseid lahendusi (keskkond, tehnoloogiad, töötoad), mis aitavad lastel oma loovust ergutada ja arendada. Meie juures tegutsevad, leiutavad ja meisterdavad uudishimulikud ja ettevõtlikud lapse ja noored, kes läbi loova tegevuse omandavad uusi teadmisi ja oskusi. VIVITA tiim ja vabatahtlikud on seejuures lastele mentoriteks.

Ootame enda tegevustega liituma tegusaid noorsootöö- disaini- ja tehnoloogiahuvilisi vabatahtlikke!

Vabatahtliku tegevus VIVITAs hõlmab endas 8–14 aastaste laste ja noortega koos tegutsemist, tiimi ja laste abistamist töötubade läbiviimisel ning VIVITA kommunikatsioonikanalitesse sisu loomist. Julgustame vabatahtlikke ka enda teadmisi ja oskusi lastele jagama ning töötubasid läbi viima.

VIVISTOP Telliskivi stuudios on kasutamiseks mitmesugused tööriistad ja seadmed — sh 3D-printerid, laserlõikur, puidutöökoda, jootmisnurk, õmblusmasinad ja palju muud. Masinate ja seadmete käsitsemist ja laste mentordamise põhimõtteid saame Sulle õpetada, aga eeldame, et oled ka ise proaktiivselt valmis õppima seadmeid kasutama ning noortega tegutsema. Vabatahtlikuna ootame Sinult loomingulisust, avameelset ja ettevõtlikku meelelaadi ning kohusetunnet.

Vabatahtlik töö pakub põnevaid väljakutseid ja kogemusi startup-maailmas ning noorsootöö valdkonnas. VIVITA Estonia pakub head võimalust töötada koos noortega ning koos VIVISTOP Telliskivi tiimi, meie rahvusvahelise tiimi ja ka mitmete koostööpartneritega. Vabatahtlik tegevus VIVITAs on hea võimalus gümnasistidele ka oma 11. klassi loovprojketi elluviimiseks või tudengitele praktikakogemuse saamiseks.

Täida vabatahtlikuks saamise avaldus või kirjuta meilile anette@vivita.ee

https://vivita.ee/

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store