Programmeerime Scratchis!

Vivinaut Mattias kutsus tutvuma programmeerimise maailmaga Programmeerimise töötuppa, et jagada enda oskuseid ja teadmisi algoritmimises ja programmeerimises arendussüsteemis Scratch.

Ning 10. november oligi lõpuks saabunud, see x-päev, mida ootas Mattias pikisilmi. Programmeerimise töötuba toimus ajavahemikul 15.00–17.00, kus vinaudid said algteadmised programmide disainimise, loomise ning testimise võimalustest.

Foto: Vivita Estonia

Et Vivitas viia üks töötuba läbi, oli Mattiasel endal suur eeltöö tehtud. Alguses testis ta ise enda loodud mängu ja siis tegi koos perega peal mitu proovitundi. “Valmistus ühte ja teistpidi ning lõpuks saabuski see x-päev!!!”, lisas Mattiase isa Marko tagasisidet andes.

Töötoaks ettevalmistus oli ideaalne: Mattias tuli Vivitasse varakult kohale. Tänu suurele elevusele ajas ajad sasssi ning tuli planeeritust 1h varem, aga see-eest sai ta kõik ettevalmistused töötoa jaoks Vivita stuudios ise valmis teha: arvutid ja arvutihiired valmis panna, ühendada arvuti suure ekraaniga, panna käima taustamuusika, mõelda töötoastruktuur veelkord läbi ning planeerida ka väike sirutuspaus, et peale esimest tundi saaksid osalejate silmad veidi puhata.

Töötoa juhendamisega sai Mattias ideaalselt hakkama: rääkimise stiil, kõik selgitused programmeerimise osas, kogu instruktaaž olid tipptasemel. Programmeerimise keel oli eesti keel, kuid Mattias seletas osavalt ühe osaleja jaoks ka inglise keeles. Kogu juhendamine ja tagasiside andmine osalejatele oli väga tore ja professionaalne.

Foto: Vivita Estonia
Foto: Vivita Estonia
Foto: Vivita Estonia

Tagasiside osalejatelt oli järgmine:

Mattiase enda kommentaar töötoa osas:

“Ettevalmistusel alguses tegin lühikese faili meeldetuletuseks ja tegin oma perega proove, siis olingi valmis — esitlus oleks liiga koormakas olnud. Minu arust on tore mitte liiga palju jääda kindlaks ja natuke jätta igasse plaani muudetavaid osasid.

Töötoa algus läks hästi, kuigi paljud ei tõstnud käsi märguandena, et on ülesanne valmis, ja see koos ringi jooksmisega tegi selle keeruliseks. Aga sain hakkama! Ja kui kõik oli tehtud siis oli tore vaadata, kuidas projektid valmisid.”

Töötoa eesmärk oli saada baasteadmised algoritmimises ja programmeerimises arendussüsteemis Scratch. Kuid lisaks üleval mainitule kõik osalejad said endale Scratchi pisiku tänu Mattiasele ja olid väga õnnelikud, et töötoas läks kõik plaanipäraselt ja igaüks sai luua enda esimese mängu Scratchis ja seda kohe läbi mängida.

Tekst ja fotod: Vivita Estonia
Töötuba viis läbi: vivinaut Mattias
November 2022

--

--

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store