VIVITA tiim aitas Eestil jõuda Code Week programmeerimisnädalatel esikolmikusse, korraldades mitmeid põnevaid töötubasid. Lapsed said lihvida oma oskusi nii robootikas, programmeerimises kui ka 3D disainis.

Code Week on 2013. aastal algatatud üleeuroopaline programmeerimise festival, mis toimub peamiselt vabatahtlike ja entusiastide eestvedamisel ning Euroopa Komisjoni toetusel. Peamine eesmärk on tõsta elanikkonna digitaalset kirjaoskust ja seda läbivalt kõikides vanuserühmades. Erilist rõhku pööratakse IKT-oskustele, sh programmeerimisele. Code Week toimub kord aastas oktoobris ja selle kordaminekusse saavad panustada kõik, kes tunnevad, et neil on oskusi, mida teistega jagada. Sündmusi ja töötubasid võivad korraldada nii ettevõtted, mittetulundusühingud, raamatukogud, muuseumid kui ka haridusasutused. Sellel aastal toimus Code Week juba 8ndat korda 10.-25. oktoobril. Eesti oli Euroopas toimunud sündmuste arvu poolest 2. kohal.

VIVITA usub, et maailm on programmeeritav ja miski ei ole võimatu. Programmeerimisoskus ei tähenda ainult koodi kirjutamist, vaid see on lihtsustatult öeldes väljakutse, kus probleem võetakse lahti väiksemateks osadeks ja laotakse seejärel uuesti kokku toimivaks lahenduseks. Selline mõttelaad või probleemi lahendamisoskus omakorda toetab mitmete teiste 21. sajandi ja MATIK-oskuste arengut, nagu analüütiline ja kriitiline mõtlemine, loovus, enesejuhtimine, teaduslik lähenemine ja ettevõtlikkus.

VIVITA korraldas Code Weekil viis töötuba, kus osales kokku 25 last. Lähtuvalt Code Weeki eesmärkidest, keskendusime ka meie rohkem IKT-oskuste arendamisele.

Robotpalli triatloni töötoas said lapsed võistelda spetsiaalselt ülesseatud väljakutsete rajal, kus roboti pidi programmeerima sõitma läbi tunneli, üle mulla ja rambi ning läbi vee.

Scratchi töötoas joonistasime oma tegelaskuju ja programmeerisime ta liikuma enda loodud keskkonnas. Vaata tehtud projekte siit.

Minecrafti töötoas programmeerisime kanu sadama nagu vihm.

mBot roboti töötoas õppisime tundma erinevaid andureid, panime roboti liikuma, häält tegema, tulesid vilgutama, joont järgima ja takistusi vältima.

Viimases töötoas tutvusime veebilehe põhi elementidega ning nende oskustega lõime endale isikliku veebilehe.

Töötubasid viisid läbi VIVITA tiimist Kertu, Heikko ja Mari-Liis.

Kids and Youth Creativity Accelerator

Kids and Youth Creativity Accelerator