Professionaalsete masinatega töötamine

VIVISTOP on küll töökoda lastele, kuid tööriistad ja seadmed on meie ruumides täielikult professionaalsed. Masinad ei ole siin tolmu kogumiseks ning kohe kindlasti pole meie plaan lapsi mullikilesse mähkida. Kõik meie vahendid on mõeldud kasutamiseks. Kasutuses on näiteks metallisaag, akutrellid, laserlõikur, jootmiskomplekt ning õmblusmasin.

Kuna me enda ruumi ära ei mahu, kutsusime masinatega tutvumiseks kohale Merkuuri, mobiilsete töötubade start-upi, kes tutvustasid lastele puidu- ja metallitöötlusmasinaid kui ka elektroonilisi vahendeid. Õigupoolest tutvustati vahendeid, mis on kasutusel ka tööstustes.

Kõige paremini õpime läbi tegevuse. Asjale ainult peale vaadates oleks päris keeruline aru saada, mida sellega teha saab. Merkuur näitas ette, kuidas ise valmistada lihtsamaid objekte. Kursuse jooksul viidi läbi 6 töötuba, mille käigus lõid lapsed endale seinakella, taskulambi, metallist mälukaardi, kalapüügi landid ja LED-lampidega jõulupuu.

Puit tekitab põnevust

Lapsed said oma seinakellale luua vabalt valitud kuju, mille nad lõikasid puidust välja. Kellale lisati elektroonilised elemendid ning seejärel algas disainimine. Kella valmistamisel õppisid lapsed käsitsema elektrisaagi kui ka puidupõletit.

Image for post
Image for post

Laserlõikamise ABC

Lapsed moodustasid paarid ning võtsid laserlõikuri juhtimise enda peale. Esiteks kasutasid nad tarkvara, kuhu joonistasid erinevaid karaktereid või armsaid sõnumeid. Seejärel andsid töö edasi laserlõikurile, mis graveeris nende loodud pildi puidule. Jälle uus oskus juures — puidule graveerimine masinaga.

Image for post
Image for post

Metall, metall, metall

Ühel oktoobrikuu laupäeval viidi läbi kaks töötuba. Esimeses tegid lapsed endale metallist mälupulga ja teises kalapüügi landi. Kuna oktoobris oli veel piisavalt soe, viidi töötuba läbi välitingimustes, Merkuuri mobiilses töökojas. Uued vahendid, mida kasutati olid akutrell ja graveerimisseade, mis graveeris metallplaadile nende nimetähed või sümbolid.

Image for post
Image for post

Taskulambid ja uued tööriistad

Iga laps sai endale jootmiskomplekti ja mõned elektroonikaseadmed, et ehitada taskulambid. Lugedes kasutusjuhendit, olid lapsed võimelised kokku panema kõik elemendid. Protsess sisaldas suurel määral jootmist, mis osutus kõige keerulisemaks osaks. Töötoa lõpu poole meisterdati armsad loomad, kelle silmadeks olid loodud taskulambid. Nüüd, kui töötuba on läbi, oskavad lapsed kasutada jootmiskomplekti ning teavad, kuidas tagada ohutus tehes tööd kuumade vahenditega.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Särav puit

Sel korral tuli vineerist välja lõigata jõulupuu, kasutades tikksaagi. Kui jõulupuud olid valmis, said lapsed lisada puule LED-tuled. Lisaks said nad põletit kasutades kirjutada jõulupuule mõne fraasi või joonistada pildi — võis kohata pilte lindudest lumehelvesteni. Kogu protsessi käigus õppisid nad kasutama tikksaagi, puidupõletit ning jootmismasinat.

Image for post
Image for post

Kõikide töötubade käigus oli tuba täis tolmu ja suitsu. Oleks justkui mõnes tehases olnud! Lastel oli super võimalus panna käed külge pärisasjadele, mida kasutatakse tööstustes ning said reaalsed esemed luua täiesti iseseisvalt. Need töötoad olid põnevad! Ei jõua ära oodata järgmiseid töötubasid mobiilse töökoja start-upiga — Merkuur! :)

Written by

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store