For English →

Tallinna Disainiöö Festivali 2019 teemaks oli “Tuleviku materjalid”. Ajad on muutunud ning ringmajandus, keskkonnasäästlikkus ja targad tulevikumaterjalid on tänases disainis väga aktuaalsed teemad. Festivali raames tutvustati laiemale publikule materjaliloome laia ampluaad alates innovaatilistest tehnikatest kuni teeseentest kanga kasvatamiseni.

Aga kuidas on materjalid seotud lastega?

Image for post
Image for post
Foto: Sigrid Kägi

Lastele suunatud disaini kontekstis on materjalid samuti tähtsal kohal. Laste mängu juhivad materjali omadused: tugevus, pehmus, tekstuur, muster, paksus jms. VIVISTOP Telliskivi korraldatud laste töötuba “Oh, missugune paberist kaos!?” festivali raames keskenduski ühe materjali mängu-potentsiaali esile toomisele. Materjaliks valiti just paber, sest seda on lastel kerge iseseisvalt manipuleerida. Tavapärase A4 paberikasutuse nagu joonistamine või maalimise vältimiseks koguti suures koguses ning mõõtmetes papptorusid, rullis paberit ja pappkaste. Ainsa lisavahendina said lapsed kasutada paberteipi.

Image for post
Image for post
Foto: Sigrid Kägi

Töötuba oli üles ehitatud avatud mängureeglitel põhinevale printsiibile. Mängulusti käivitamiseks oli eelnevalt püstitatud ajutine paberimaterjalidest installatsioon ning sealt edasi ei vajanud lapsed enam liigset juhendamis t— lähtesituatsioon ise koos paberist virnaga kõnetas lapsi hetkega tegevusse asuma.

Image for post
Image for post
Foto: Eva Liisa Kubinyi

Festivali raames toimus neli töötuba ja kokku võttis neist osa ligi 60 last vanuses 4–16. Nii eelkommunikatsioonis kui kohapeal julgustati ka vanemaid ja vanavanemaid mänguga liituma. Alguses keskenduti pigem olemasoleva installatsiooni lammutamisele (tehnikaks tihti hüpped ja karged), et vabastada vajalikku “ehitusmaterjali” ja peale seda algas kohene ümberehitustöö. Teibi abil ehitati igasuguse kujuga onne ja kummitusmaju, labürinte, tuulikuid, paberipuruga basseine, torne, mütse ja kostüüme. Raske ehitustöö käigus püherdati vahepeal ka paberimeres või roniti pappkastide toel uutesse kõrgustesse.

Image for post
Image for post
Foto: Eva Liisa Kubinyi

Töötuba visualiseeris elavalt, mis pakub lastele kõige rohkem lõbu — vabadus, kaos ja füüsilise keha kasutus. Lastele on oluline pakkuda isetegemise võimalust ja disainerite ülesandeks on hoolitseda selle eest, et tooted ja teenused laste mängu stimuleeriks.

Image for post
Image for post
Foto: Eva Liisa Kubinyi

Töötoa kontseptsiooni autor on VIVITA disainer Eva Liisa Kubinyi, kes lõpetas hiljuti Göteborgi ülikoolis magistrikursuse laste kultuuri disaini erialal. Tema lõputöö keskenduski suurtest paberikogustest installatsioonide ehitamisele koostöös pedagoogidega lasteaia ja kooli kontekstis. Sellised ajutised installatsioonid andsid väikelastele võimaluse enda klassiruumi vabalt ümber ehitada, kasutades selleks paberit. Lõputöö kokkuvõte on avalikult kättesaadav ja rakendatav veebilehe www.ohwhatamess.com kaudu.

Image for post
Image for post
Foto: Sigrid Kägi

Aitäh kõikidele osalejatele ja Disainiöö meeskonnale!

Täname materjalide eest: LaMuu, Rattastuudio Jooks, Think Print, Artproof, Nõelakoda ja Velvet.

VIVISTOP Telliskivi

For English →

Written by

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store