Mida arvavad VIVISTOP Telliskivist lapsevanemad?

VIVITA eesmärk on luua arendav ja hariv keskkond kõigile lastele, kes tunnevad rõõmu enda loovuse proovilepanekust uute ja põnevate väljakutsetega. Kuna iga lapse jaoks on kõige olulisem tema pere, pöörame suurt tähelepanu lastevanemate tagasisidele ja ideedele. See annab meile kinnitust, et laste nutikus ja loomingulisus areneb just õiges suunas ja paraja tempoga.

Aeg-ajalt küsime VIVISTOP Telliskivi tegevustes käivate laste vanematelt põhjalikumat tagasisidet. Rõõm on näha ja kuulda, et eranditult kõigi meie tegevuses aktiivselt osalevate laste vanemad on meie tegevuse osas toetavad. Lisaks oleme pannud kõrva taha mitu ideed, kuidas VIVISTOP Telliskivi kõige populaarsemaid tegevusi lastele veel paremaks muuta ning milliseid töötubasid läbi viia ja milliseid uusi väljakutseid ette võtta.

Image for post
Image for post
Jaapani suvekooli tegevuste raames laste poolt disainitud võrkkiiged, juuli 2019

Siin aga kokkuvõtlik ülevaade lapsevanemate senisest tagasisidest:

Kuidas mõjub VIVISTOPis käimine lastele:

 • Kasvanud huvi avastada ja leiutada;
 • Täiendav enesekindlus endast vanemate lastega koostöö tegemisel;
 • On tekkinud võime näha probleemi ja lahendust ühe tervikuna;
 • On suurenenud julgus ja oskus teiste laste ees veenvalt esineda.

Kõige suurem üllatus lapsevanematele:

 • Tehakse koostööd päris professionaalidega ja lastakse lahendada tegelikke probleeme;
 • Seninägematu püsivus töötada ühe projekti kallal kuni see lõpuni valmis saab;
 • Omaette nokitsejast on saanud tõeline meeskonnamängija;
 • Lapsel on tekkinud uudsed vaatenurgad.

Mis VIVISTOPi juures kõige rohkem meeldib:

 • Lastel on VIVISTOP Telliskivis lihtne olla, kuigi nad õpivad palju uusi ja tihtipeale keerulisi asju ja kõik on hästi korraldatud;
 • Laps saab enda ideid arendada ilma, et peaks kellegagi hinnete või tulemuse pärast konkureerima;
 • Lapsel on võimalik teha asju stressivabalt enda tempos ja isegi kui vahepeal ei saa VIVISTOPis käia, ei kao järg käest ära.

Ideedest jäi kõlama mõte, et võiksime mõelda, kuidas organiseeritud töötubade ja kellaajalise vabategevuse välisel ajal pakkuda huvilistele väljakutseid, millega lapsed vahepeal ka omaette tegeleda saaksid. Kuna käesolev kevad on nii eriskummaline, siis on see meid juba suunanud VIVISTOP Telliskivi tegevust ümber korraldama ja tulema välja lahendustega, kuidas VIVITA liikmete tegevusi korraldada olukorras, kus nad kokku ei pruugi füüsiliselt saadagi.

Image for post
Image for post
YouTube video meisterdamise telgitagused “Life-Size Building Blocks”

Kui uurisime uute ideede kohta, pakkusid mitmeid lapsevanemad abiks enda oskuseid töötubade korraldamisel, abi meisterdamiseks vajalike materjalide kogumisel ja VIVISTOP Telliskivi meeskonna aitamisel, mis iganes viisil see vajalik peaks olema. See on meie jaoks äärmiselt tähtis tagasiside ja meil on siiralt hea meel, et mõistetakse, et kuigi VIVISTOP Telliskivis käimine on laste jaoks tasuta, on selle edukaks toimimiseks vajalik ka lapsevanemate ja kogukonna tugi.

Lapsevanematele tahaks veel südamele panna, et tagasiside andmisel on kindlasti oma koht ka konstruktiivsel kriitikal. Seekord kogutud vastustes oli vähem kriitikat kui lund möödunud talvel. See on meie jaoks tunnustus, aga teisalt saab kõike alati paremini teha, nii et julgustame alati lapsevanemaid olema enda tagasisides otsekohene ja avatud. Kui miski jääb hinge kriipima, tahame seda teie käest kindlasti kohe kuulda!

Image for post
Image for post
Vabategevus VIVISTOP Telliskivis

Kokkuvõttena oleks kõige parem tsiteerida lapsevanemat, kes ütles midagi, mis oli meie jaoks positiivne üllatus: lapse varasem huvi muusika ja meisterdamise vastu on VIVISTOP Telliskivis osalemisega veelgi enam süvenenud, vaatamata sellele, et tegevused, milles laps on osalenud pakuvad palju ahvatlusi tegeleda järjest uute asjadega.

See mõte annab meile kindlust, et tee, mida mööda koos lastega astume läheb õiges suunas. Lapsed, kes on juba leidnud, mis neid kõige enam huvitab, saavad meie juures enda olemasolevaid hobisid edasi arendada, samal ajal silmaringi laiendades.

Kõik lapsed saavad õppida uusi oskusi ja võibolla leida enda jaoks just see lapsepõlve kõige põnevam tegevus — kui mitte kutsumus terveks eluks.

Image for post
Image for post
Kosmonaut Muna maandumiskapsli testimine, Insplay MATIK webinari video valmimise telgitagused

Mis omakorda tähendab, et VIVISTOP Telliskivi keskkond ei muuda kõiki lapsi ühesuguseks, vaid toetab laste arengut tema isikupära arvestades. Ja just see ongi meie arvates vajalik, et kasvaks nutikate, tarkade ja vastutustundlike maailmamuutjate põlvkond.

Written by

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store