Juuli viimasel nädalal korraldas VIVISTOP Telliskivi Jaapani lastele suvekooli. Kolmepäevase suvekooli raames võttis erinevatest loovülesannetest osa 6 last Jaapanist ja 9 last Eestist (vanuses 7–10 aastat).

Hommikupoolikuti õppisid Jaapani lapsed inglise keelt, pärastlõunal aga praktiseerisid värskelt õpitut kohalike lastega VIVITA korraldatud loovülesandeid lahendades. Suvekool on VIVITA esimene pilootprojekt, kus omavahel teevad koostööd erinevatest riikidest ja erineva taustaga lapsed. Suvekool viidi läbi koostöös Global Reach platvormiga (global-reach.co.jp).

Image for post
Image for post
Foto: Halina Mugame

1. päev: Võrkkiikede töötuba

Töötuba viisid läbi tootedisainerid Mia Tamme ja Paul Grünewald.

Töötoa eesmärgiks oli luua kunstipärased võrkkiiged Telliskivi Loomelinnaku avalikku ruumi. Töötoa jooksul õppisid lapsed tundma võrkkiige kasutamisvõimalusi ja tutvusid kuulsa Ameerika abstraktse ekspressonisti Jackson Pollocki maalimistehnikaga. Kandes kaitseülikonda ja töötades paaris, kasutasid lapsed sama tehnikat, et luua Pollocki-kunsti sarnaseid maagilisi mustreid võrkkiikedele. Pärast maalimist õppisid lapsed siduma põhilisi kinnitussõlmesid. Seda oskust said nad hiljem praktiseerida võrkkiikede kinnitamisel.

Võrkkiiged riputati Telliskivi Loomelinnakusse puude vahele pingutatud slackline’le. Töötoa raames said lapsed osa ka slackline trikkide etendusest, mille viis läbi professionaalne slackliner Tauri Vahesaar. Energiapauside ajal said lapsed ka slackline’l tasakaaluharjutusi teha.

Võrkkiikede töötuba oli hea näide sellest, mis teeb lapsed rõõmsaks — vabadus korraldada väikest segadust ja enda keha oskuste proovile panemine. Laste naer on nakkav, muutes täiskasvanud nende ümber märkama rõõmu väikestest asjadest. Kiikumine ja võrkkiiges mängimine kujunes suvekooli jooksul kõige populaarsemaks tegevuseks, iga paus veedeti puude all.

Image for post
Image for post
Foto: Halina Mugame

2. päev: Lego-robotite töötuba

LEGO klotsidega ehitamine on universaalne oskus ja lastele tuttav ning tegevuste lustakaks käimalükkamiseks polnud vaja eraldi “jäämurdmise mänge”. Kasutasime töötoas Lego BOOST komplekte, mis võimaldavad ehitada 5 erinevat robotit; neist igaüks on erineva keerukusastmega. Robotite ehitamisjuhendeid sai järgida tahvelarvutilt.

Lapsed töötasid kahestes või kolmestes gruppides, ning igat gruppi oli toetamas üks täiskasvanu. Ühtekokku kulus robotiehituseks 4 tundi. Mõned lapsed jõudsid selle aja sees programmeerida robotitele ka erinevaid tegevusi; keerukamate robotite kallal nokitsejad kasutasid aga kogu aja roboti kokkupanekuks.

Lego komplektid on turvaline ja kaasahaarav valik töötoa läbiviimiseks, see on lastele tuttav, õpetlik, kergesti kasutatav ja rõõmu pakkuv ajaviide.

Image for post
Image for post
Foto: Anette Heleri Lind

3. päev: Stopp-kaader animatsioonide töötuba

Viimasel VIVITA loovtegevuste päeval said lapsed esmalt väljas hiiglaslike seebimullidega hullata. Pärast seda jagati nad kahte tiimi, kummaski grupis oli 7 last. Ülesandeks oli luua VIVITA tarkvara kasutades stopp-kaader animatsioon. Animatsiooni teemaks oli võimatu võimalikuks muutmine.

Töötoa alguses sai kumbki grupp valida ideekaartide seast teema, millest nad oma animatsiooni tegema asusid. Ühtekokku oli animatsiooni loomiseks ja katsetamiseks aega 3 tundi. Töötoa jooksul valmis 6 animatsiooni, millest osades osalesid lapsed peategelastena, ning osades meisterdasid tegelaskujud ise või kasutasid VIVISTOP stuudios olevaid valmiskujundeid.

Image for post
Image for post
Foto: Jesse Hino
Image for post
Image for post
Foto: Takumi Amano

Suvekool oli täis põnevaid ideid, tõestades, et loovate ülesannete abil saab julgustada suhtlust uues keeles.

Image for post
Image for post
Foto: Takumi Amano

Aitäh osalemast ja suvekooli nii meeldivaks ja meeldejäävaks muutmast — Elli, Karolin, Kazuma, Kazuki, Liv, Mae, Marta, Massimo, Mia, Morten, Mulawin, Nanaka, Olga, Ryota ja Sora.

VIVISTOP Telliskivi tiim

Written by

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store