VIVITA üks põhiväärtusest on luua tugev loomekogukond. VIVITA liikmete vanemate taust on väga mitmekesine — programmeerijatest projektijuhtideni, graafiliste disaineriteni, heliloojatest illustraatoriteni. Enamus rakendavad oma loomingulisi oskusi igapäevaselt, vahel endalegi teadvustamata. Laste vaatenurgast on erialade mitmekesisus eriti põnev.

Oma ideed tutvustame ka peredele, kes VIVISTOPi satuvad. Meie soov on vanemate ja nende lastega koos luua VIVISTOPi töötubasid. Nii sündiski järgmine töötuba — Irja Aaviku ja tema tütre Iida hobiks on käsitöö ning nad olid igati nõus oma oskusi jagama. Nad valdavad erinevaid käsitöö tehnikaid ja oma töötoas keskendusid viltimistehnikale.

Image for post
Image for post

Viltimistehnika sobib eriti hästi just lastele — see nõuab väga lihtsaid liigutusi ning tulemus on silmnähtav. Vildi torkimine nõelaga vabastab ka emotsionaalselt. Muidugi, kui tähelepanu hajub, võib nõela kasutamine muutuda ohtlikuks, kuid kindlasti ei ole nõela käsitsemine lapse jaoks keeruline.

Image for post
Image for post

Kui tehnika selgeks sai, oli aeg tootma hakata. Lapsed viltisid erinevaid pilte, esemeid — pallidest maasikate ja jänesteni. Enamus lastest jõudis teha vähemalt kolm erinevat projekti.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Peale töötoa lõppu läks viltimine veel pikalt edasi. Irja oli lahkelt nõus andma oma materjale ja töövahendeid VIVISTOPi, et lapsed saaksid viltimistehnikat õppida ka vabategevuse ajal.

Image for post
Image for post

Aitäh, Irja, et töötoa ellu viisid! Kõikidele teistele vanematele — jah, te olete samuti loomingulised ja jääme ootame Teie ideid. Kusjuures oma oskuse või idee jagamine on eriti kasulik tegijale endale. Koostöös loome ägedaid mälestusi lastele.

Written by

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store