VIVISTOP Telliskivi uus hooaeg on meeletu hooga käima läinud, mil meil on plaanis lastele jagada erinevaid uusi oskusi, inspiratsiooni ja rahvusvahelise koostöö võimalusi.
Sel hooajal ootama meiega liituma ka uusi lapsi.

“Hei, mu sõber käib VIVISTOPis ja ma tahaks ka tulla, aga ei tea täpselt, kuidas saan liituda”, on küsimus, millega meie poole pea igapäevaselt pöördutakse kodulehe või sotsiaalmeedia vahendusel.

Proovime lihtsalt selgitada, kuidas protsess täpsemalt käib.
Alustuseks — VIVISTOP Telliskiviga / VIVITAga on oodatud liituma kooliealised iseseisva tegutsemishuviga lapsed.

Oleme laste loovuskiirendi ja tegutseme põhimõttel, et meil pole ei õpetajaid ega õppekava, vaid lapsed, kes siin käivad saavad iseseisvalt siin olevaid tööriistu, materjale ja seadmeid kasutades oma unistuste projekte ellu viia.

VIVISTOPi meeskond on kohal lapsi toetamas ja nõustamas küsimustes, mis neil projektide elluviimisel võivad tekkida (nt tehnilised, disainialased, materjalide valikuga seonduvad jms).

Lühidalt — tegutseme oma liikmete jaoks avatud töökojana— ja kutsume sindki meiega liituma ja meie juures meisterdama, ehitama ja leiutama. VIVITAs käimine on lastele tasuta, eeldame lihtsalt, et laps on ise motiveeritud iseseisvalt tegutsema.

Aga kuidas siis ikkagi liikmeks saada?

Meiega liitumise protsess puust ja punaseks:

  1. Väga vahva, et soovid tulla meile liikmeks. Esimese sammuna tule koos oma vanema(te)ga meie stuudio ja tiimiga tutvuma. Selleks saad registreerida meie juures toimuvatele avatud uste päevale, mille registreerimislingi leiad kodulehelt või Eventbrite keskkonnas. VIVITA liikmeks saavad lapsed vanuses 9–15 aastat, see tähendab, et noorimad lapsed peavad liitumise kalendriaastal saama 9-aastaseks. VIVISTOPis käimine on lastele tasuta, eeldame lihtsalt, et laps on ise motiveeritud iseseisvalt tegutsema.
  2. Peale esmast tutvumist ootame sind kolmel korral proovipäevale, kus tutvustame sulle meie juures kasutusel olevaid masinaid ja seadmeid (nt laserlõikur, 3d printer, robotid, õmblusmasin jms). Anname sulle lahendada erinevaid põnevaid ülesandeid. Kui oled kõik proovipäevade ajal antud ülesanded läbi teinud ja sulle tundub, et VIVITA on see koht, kus tahaksid ka edaspidi käia oma võimatuid ja võimalikke projektiideid ja unistusi ellu viimas, oledki valmis liikmeks saama.
  3. Siit edasi vormistame liikmelepingu ja määrame oma tiimist sulle mentori, kes sind projekti elluviimisel toetab. Eriti tore on, kui proovipäevade jooksul on sul tekkinud ideid, milline võiks olla sinu esimene projekt, mida tahaksid meie stuudios teha — see võib olla mõni maailmamuutev idee; mõni masin, mida tahad ehitada; midagi, mida tahaksid lihtsalt meisterdada või mõni põnev katsetus, mida tahaksid teha.
  4. Peale projektiesitlust saavad kõik uued liikmed osaleda ka VIVITA Design Sprint disainmõtlemise kahepäevasel kursusel. Kursuse jooksul tutvustame, kuidas kasutada erinevaid loova probleemilahendamise tehnikaid. VIVITA Disainisprindi läbimine aitab hiljem kaasa lastel oma projektiideid genereerida.

Siit edasi on kätte jõudnud aeg projekti(de) elluviimiseks. Oled teretulnud meie stuudiosse just nii tihti kui soovid ja jõuad. Oleme avatud enamasti koolipäeviti. Täpsed avamisajad avaldame iganädalaselt oma kodulehel.

Lisaks toimub VIVISTOPis veel erinevaid põnevaid töötubasid, kus saad ka sina liikmena osaleda. VIVITA tegutseb rahvusvaheliselt üle maailma, ja püüame aeg-ajalt leida võimalusi ka ühiselt erinevate algatuste käivitamiseks.

VIVISTOP Telliskivi tiim

Leia meid Facebookist ja Instagramist!

vivita.ee

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store