Lastes loovuse ja tehniliste oskuste arendamine läbi meisterdamisruumide ja MATIK-õppe

Meisterdamisruumid ehk makerspace’id pakuvad lastele turvalist ja lõbusat keskkonda loomiseks, nokitsemiseks ja uute teadmiste omandamiseks. Katsetamine aitab noortel meisterdajatel endas arendada loovust ja probleemide lahendamise oskust.

Meisterdamisruumid toimivad STEAM-akronüümi põhimõttel, mis hõlmab endas järgnevaid valdkondi: teadus (science), tehnoloogia (technology), inseneeria (engineering), kunstid (arts), matemaatika (maths). Eesti keeles on kasutusel ka akronüüm MATIK. Tegemist on viit valdkonda ühendava õppimisviisiga, mis pakub võimalust omandada uusi teadmisi erinevatest valdkondadest.

STEAM ehk MATIK-hariduse eesmärk on arendada lastes loovust, innovaatilisust ja probleemide lahendamise oskust. See keskendub projektipõhisele, praktilisele õppimisele ja julgustab lapsi mõtlema kriitiliselt, töötama üheskoos ning kasutama õpitut päriselus. STEAM haridust kasutatakse sageli meisterdamisruumides ja teistes mitteformaalsetes õppekeskkondades, et aidata lastel avastada ja katsetada. Meie järgime Vivita loovuslaborites tulevaste leiutajate arengu toetamisel samuti STEAM õpet.

Foto: Adobe Stock

Käesolev postitus arutleb meisterdamisruumide tehnoloogia ja inseneeria aspekte STEAM-hariduse kontekstis. Tutvustame seadmeid, mida me Vivita loovuslaborites ehk Vivistopides kasutame, ja toome välja, kuidas need seadmed aitavad lastes loovust arendada.

LASERLÕIKUR

Laserlõikur on seade, mida kasutatakse materjalide nagu puit, plastik, metall, tekstiil jt, lõikamiseks või neile graveerimiseks, kasutades laserkiirt. Peeglid suunavad laserkiire materjali poole, ja lääts muudab selle intensiivseks valguspunktiks. Materjali põletamise või aurustamise abil saavutatakse täpne lõikamine või graveerimine.

Meisterdamisruumides kasutavad lapsed laserlõikureid ainult täiskasvanu või kvalifitseeritud juhendaja juhendaja järelvalve all, kes tunneb turvanõudeid ja oskab seadmeid kasutada. Oluline on ka lastele endile õpetada laserlõikurite ohutusprotseduure ja -standardeid. Vivita meeskonna peamine prioriteet on laste ohutuse tagamine.

Vivita on loonud laserlõikamise tarkvara, mis on laste jaoks lihtsam kasutada. Oleme selle nimetanud VIVIWARE Shell’iks. Tegemist on joonistamise rakendusega, mis justkui äratab joonistused ellu ja seeläbi aitab veelgi enam loovust arendada. Tahvelarvuti ja puutetundliku ekraaniga CAD programm (tarkvaraprogramm 2D või 3D tehniliste jooniste ja mudelite loomiseks) aitab luua laserlõikuri jaoks joonistusi. See võimaldab erinevate kujundite loomist ilma eriteadmisteta.

VIVIWARE Shell laserlõikuri programm. Foto: VIVITA Estonia

3D PRINTER

3D printimine on protsess, mis loob füüsilise objekti digitaalse mudeli abil, ehitades seda kiht kihi haaval. See tehnoloogia on olnud kasutusel juba 1980. aastatest, kuid on viimasel ajal muutunud kättesaadavamaks ja taskukohasemaks. Pärast seda, kui printer on lugenud digitaalset mudelit, väljutab see materjali, näiteks plast, metall, komposiitmaterjalid või nutikad materjalid — iga kiht õige kujuna. Kihid sulatakse kokku, et luua lõplik objekt, sageli väljutades selle filamendina läbi väikese otsiku.

3D printerit saab kasutada mitmesugusel otstarbel. Mõneks näiteks on prototüüpimine, tootmine, skulptuuride ja teiste kunstiteoste valmistamine, varu- ja asendusosade valmistamine ning meditsiiline otstarve (näiteks proteesid, implantaadid, instrumentide valmistamine operatsioonide planeerimiseks). Kokkuvõtvalt võib 3D printimine olla laste jaoks lõbus ja hariv tegevus avastamaks digitaalse tootmise võimalusi.

Foto: Adobe Stock

VIVIWARE CELL

Lisaks juba mainitud laserlõikurile ja 3D printerile on Vivita loonud ka teisi tarkvara ja riistvara lahendusi prototüüpimiseks, disainimiseks ja mänguliste lastesõbralike lahenduste loomiseks, et aidata lastel avastada ja luua.

Üks selline seade on VIVIWARE Cell elektrooniline protüüpimise moodul. Tegemist on avatud tarkvara ja riistvara ökosüsteemiga, mis aitab loovust arendada. See on komplekt lihtsaid, modulaarseid ja skaleeritavaid tööriistu kiireks prototüüpimiseks vähesema programmeerimisega, mis muudab uute asjade proovimise lihtsamaks. See prototüüpimisvahend aitab tuua ideid ellu ning edasi arendada laste mõtteid. Vivitas soovime, et lapsed saaksid lihtsalt muuta oma ideed prototüüpideks mänguasjade, elektrooniliste muusikainstrumentide, robotite, digitaalse kunsti ja palju muu jaoks. Lisaks soovime, et lapsed naudiksid ideede arendamise protsessi läbi katsetamise ja ka eksimuste.

VIVIWARE Cell rakendus. Foto: VIVITA Estonia

Meie järgmiseks projektiks on luua kujundus/installatsioon, mis võiks ühendada kõiki eelnevalt mainitud tööriistu, et luua ainulaadne kogemus iga indiviidi jaoks. Oleme õnnelikud, et saame uusi tehnoloogiaid lastele tutvustada ja toetada laste arengut ja teekonda kujunemaks innukateks maailmamuutjateks.

Tekst: Merilyn Haugas
Märts 2023

--

--

Vivita Estonia / Vivistop Telliskivi