VIVISTOP on just see paik, kuhu sul on hea tulla oma kõikvõimalikke-võimatuid lennukaid ideid ellu viima. Ideede esitlemiseks oleme koostanud sulle väikse juhise.

Image for post
Image for post
Foto: VIVITA

Kui alles otsid ideed, mõtle järgnevale:

  1. Millised teemad pakuvad mulle huvi?
Image for post
Image for post
Foto: VIVITA

Tahaksime sinu esitluses näha järgmist:

  • Enesetutvustus — räägi veidi endast, mis on sinu huvid / hobid
Image for post
Image for post
Foto: Sigrid Kägi

Näpunäited esitluse ettevalmistamiseks:

  • Kasuta rohkelt pilte, videoid ja muid toredaid lahendusi, et teha oma ettekanne ägedaks. Lase fantaasial lennata! :)
Image for post
Image for post
Foto: VIVITA

Kohtumiseni esitlusel! Kui vajad nõu projektiidee esitlemiseks, aitame sind heameelega. Haara meil VIVISTOPis varrukast, ja küsi julgelt nõu!

VIVISTOP Telliskivi tiim

Written by

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store