Lindude pesakastide ehitamine on levinud igakevadine tegevus. Samuti tundub, et pesakaste pole kunagi liiga palju — alati mahub mõni uus, alati vajab mõni välja vahetamist ja nii me siis ka anname oma panuse linnuelu heaolusse.

Pesakasti näol pole tegemist väga keerulise ehitusprojektiga, aga nagu iga asja juures, on ka siin oma nipid, mida tuleks meeles pidada.

  • Augu suurusest sõltub see, milline lind sinna lõpuks sisse elama asub. Liiga suure augu puhul satuvad väikesed linnud ohtu, et mõni kutsumata suurem lind tuleb nende rahu rikkuma. Auk peab ka olema just nii suur, et lind sisse mahuks, aga näiteks orava jaoks jääks see väikseks.
  • Samuti on oluline, et ehitamisel pesakasti põhi ei kataks seinu, vaid oleks nende vahel — nii vajub kastu sattunud vesi või niiskus pesakasti põhjast välja ja ei jää sinna pidama.
  • Puu külge paigutamise puhul on oluline, et keskpäevase päikese käes. Hea on paigutada see auguga suunatult hommikupäikse poole, siis on see tõenäoliselt päeva jooksul enamasti varjus.
  • Vahel on kombeks olnud pesakastile panna istumispulk. Seda ei soovitata tegelikult teha, sest muudab oravatele pesakasti sissepääsemise palju lihtsamaks.
  • Pesakasti puhul tasub mõelda, kuidas seda külmal ajal, siis kui elanikud lõunamaal, puhastada ja uueks hooajaks jälle valmis panna. Eelmise suve kasutatud pessa üldiselt uued elanikud väga tulla ei taha, lisaks kipuvad sinna elama igasugused muud (putukatest) naabrid.

Töötoa käik

Siis hakkasime kasutama sihipäraselt haamreid. See paistis kõigil üsna selge olevat, natuke abi oli vaja tükkide paigal hoidmisega.

Kopsimine täies hoos

Kõige rohkem segadust oli ülejäänud naelte ja paelaga, mille osas paljudele tundus, et need on varuks. Tegelikkuses olid need mõeldud maja puu külge kinnitamiseks ja igati vajalikud.

Valmis pesakast
Valmis pesakast

Paljud osalejad polnud veel mõelnud, millise puu külge nende kast läheb, aga igal juhul soovitame sellele koht leida. Kodus tühjalt seisev pesakast ju linnupoegadele kasuks pole. Kui ka sina tahad endale pesakasti meisterdada, siis anna meile teada, tule Vivistopi või proovi hoopis täiesti ise üks kodus valmis teha ja oma aeda või lähimasse metsa üles panna.

Töötuba: Timo Varblas, Heikko Ellermaa
Tekst: Heikko Ellermaa

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store