Selle töötoa idee sündis VIVITA tiimiliikmete vestlusest — ühel meist oli olemas kodus kirjutusmasin; teisel oli juba pikka aega olnud soov kirjutusmasina kunsti proovida; kolmas meist märkas, kuidas VIVITA liikmed olid hädas klaviatuuri ja hiirt kasutades. Samas oleme märganud liikmete kiirust ja täpsust, mida nad tahvelarvutitel ja iPadidel töötades demonstreerivad. Puutetundlike ekraanide üha kasvava kasutamisega ei harjuta lapsed mitte ainult enam oma käekirjaoskusi, vaid ei õpi ka klaviatuuri kasutama.

Sügisel kui juhuslikult tõime VIVISTOPi kirjutusmasina, ei läinud kaua aega mööda, kui võisime näha liikmete innukust sellega trükkides. Samuti märkasime suurt pettumust, kui saadi teada, et nad ei saa viga kustutada! Nii saigi otsustatud: viime nad ajas tagasi, kus hakkame looma kirjutusmasina kunsti. Ehkki kirjutusmasin on vana aja tööriist, siis oleme veendunud, et nii tulevaste loovkirjutajate kui ka tarkvaraarendajate jaoks on trükkimise oskus ääretult oluline.

Just siis, kui olime juba leidnud õiged kontaktid ja kindlustanud õige arvu kirjutusmasinaid, et muuta VIVISTOP ajutiseks kirjutusmasinate kunstirajatiseks, sundis olukord riigis meie tegevused taaskord virtuaalsesse maailma. Kuna aga me kõik olime töötoa ideest ääretult põnevil, siis proovisime leida alternatiive selle läbiviimiseks virtuaalselt.

Kirjutusmasina kunsti Zoomi töötuba. Photo: VIVITA Estonia

Nii saigi tehtud töötuba Zoomis. Me alustasime sellega, et näitasime lastele, kui mitmekülgne ja aeganõudev võib olla kirjutusmasina kunst ja tutvustasime neile seejärel veebis loodud sarnaseid vahendeid. Märgikunst ehk ASCII kunst on pärit 70ndate lõpust, kui arvutis piltide loomine oli endiselt üsna piiratud. Veebipõhise rakenduse asciiflow abil said kõik osalejad luua kunsti vabalt valitud teemal. Sellegipoolest palusime tegeliku kirjutusmasina vastu huvi tekitamiseks töötoa alguses mõelda välja üks absurdne lause, et üks meist illustreeriks taustal seda sama lauset kasutades kirjutusmasina kunsti väljundina. Vahepeal proovisid lapsed läbi mõned harjutused, õppides erinevaid kiirklahve ja kombinatsioone, mis aitaksid neil oma märgikunsti luua. Tundus, et nad kõik tulid juba enda ideedega mida luua ning töötoa lõpuks sai hulk erinevaid tulemusi.

“Kahtlane koer lendab värvilisse metsa, kus jookseb väike draakon”. Foto: VIVITA Estonia

Veebipõhise rakenduse kasutamine kiirendas kindlasti protsessi, võrreldes kirjutusmasina kasutamisega samade tulemuste saavutamiseks. Sellest hoolimata ootame, millal saaksime kõik kunstiteosed proovida päriselt luua kirjutusmasinal, et võrrelda tehnikaid nii paberil kui arvutil looduga.

Laste looming. Foto: VIVITA Estonia

See sündmus korraldati meie digitaalsete töötubade sarja raames, keskendudes informaatikale ning Interneti, arvutite ning muu riist- ja tarkvara erinevatele kasutusaladele uurimiseks, töötlemiseks, programmeerimiseks, suhtlemiseks ja nii edasi.

Tekst: Kertu Ilves/Vera Naydenova
Fotod: VIVITA Estonia

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store