Külalised seitsme maa ja mere tagant

Eelmisel nädalal külastasid VIVITA liikmeid virtuaalmaailmas nii tehnoloogiaettevõtte IBM töötajad kui ka Eesti Kunstiakadeemia tudengid. Lastel oli ainulaadne võimalus tutvuda eri rahvusest spetsialistidega, osaleda ideetalgutel ning praktiseerida inglise keelt.

Osana Eesti Kunstiakadeemia mänguteemalisest valikkursusest, oli lastel võimalus kaasa rääkida mängusituatsioonide loomisele. Kiire tutvumismängu järel said EKA tudengid 1:1 lastega vestelda ja uurida, millised on just nende lemmikmängud. Tuli välja, et paljude laste lemmikmängudeks on videomängud, näiteks Minecraft ja Pokemon, aga ka pallimängud nagu korvpall ja võrkpall.

Vestluste käigus mõeldi ka uute lahenduste peale: üks laps disainis auto, mis on võimeline teiste autode seest läbi sõitma; teine laps tutvustas ja küsis tagasisidet oma videomängule Karamell, mis on inspireeritud tema enda kassist; kolmas jagas oma visiooni “tuleviku raha” süsteemist ning neljas rääkis oma lemmikillustratsioonidest ja -lugudest. Laste mõtteid saad lähemalt kuulata sellest videost.

EKA tudengid jA VIVITA Liikmed. Foto: VIVITA Estonia

Seejärel kohtusid lapsed Webex platvormil, et tehnoloogiaettevõtte IBM töötajatega üheskoos välja mõelda Covid-19 pandeemia ületamiseks lahendusi. Töötoa jooksul kasutasid osalejad persoonade loomise töölehti ja kiire ideekorje meetodit Crazy 8, mille abil visualiseerida oma ideekavandeid. Järgnevalt tutvustame mõningaid töötoas välja käidud ideid.

Üheks ideeks oli luua õdede ja arstide aitamise äpp, mis tuletaks neile meelde puhkepauside võtmise vajalikkust. Eesmärgiks oli proovida lahendada eesliinitöötajate väsimuse ja ületöötamisega seotud väljakutseid. Üks meetod vajaliku puhkuse tagamiseks oleks puhkepause meelde tuletav äpp.

Teiseks ideeks oli luua mobiilirakendus, mis on seotud väikese kiibiga, mida saab kanda ümber käe. Kiip loeks inimese erinevaid terviseandmeid ning annaks teada normist erinevatest tervisenäitajatest ning saaks edastada automaatseid teateid nende kohta lähedastele või arstidele. Rakenduses oleks näha ka terviseandmete statistika ning võimalus mängida sõpradega koos mänge, kui tekib üksindustunne.

Kolmandaks ideeks oli disainida Sims 4 mängule virtuaalreaalsusprillidega kogemus. Idee sai alguse sellest, et nii lastel kui ka täiskasvanutel on Zoomist kõrini ja nad vajavad vaimse tervise turgutamiseks ruumilist kogemust.

Neljas idee oli inspireeritud ulmemaailmast: lahenduseks pakuti negatiivse koroonaviiruse süstimist positiivse koroonaviirusega. Kui inimene on jäänud haigeks, siis ta peab sööma ainult hamburgerit, mille sisse on süstitud positiivne viirus.

Oma ala spetsialistidega koostööprojektides osalemine annab lastele ainulaadse võimaluse koos tegutseda, ideetada ja saada oma ideedele professionaalide tagasisidet. Eri vanuste ülene koos toimetamine ja teineteise kaasamine aitab luua sidusamat ja teineteisega arvestavat ühiskonda.

Töötuba: Eva Liisa Kubinyi ja Kertu Ilves
Tekst: Eva Liisa Kubinyi

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store