Junior programm: külas käis Aleksei Turovski

Laupäeval, 7. novembril toimus järjekorras juba viies VIVITA Junior programmi töötuba. Seekord kutsusime külla zooloogi ja kõikide loomade sõbra Aleksei Turovski, kes tutvustas meile erinevaid Eestis talvituvaid linde ja nende toitumisharjumusi. Lapsed said teada, et Eestis talvitub ligikaudu 60 erinevat linnuliiki ning kui me toidame linde saiaga või mõne muu neile mittesobiliku toiduga, teeme me liiga nende südamele.

Image for post
Image for post

Peale kaasahaaravat loengut oli lastel võimalus joonistada Turovski juhendamisel aasta lindu, kelleks on tuttpütt ning ühtlasi võtsime üheskoos osa üleriigilisest digijoonistusvõistlusest. Kas ka mõni meie väikeste juuniorite joonistustest osutub võitjaks, selgub peale 10. novembrit.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Kui joonistused oli edukalt võistlusele ära esitatud, asusid kõik lapsed koos vanematega meisterdama linnusöögimaja. Neid juhendas meie puutöökoja meister Timo.
Mõned huvitavad faktid, mida Turovski meiega jagas oli, et söögimaju tuleb pidevalt uude asukohta ümber tõsta, muidu linnud muutuvad liiga laisaks ja ei otsi enam endale ise toitu. Tuleb ka meeles pidada, et lindude toitmisega tuleks alustada siis, kui temperatuurid öösel langevad alla 0 kraadi.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Suured tänud Aleksei Turovskile oma põnevate linnulugude jagamise eest!

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Vaata töötoa videojäädvustust siit.

__________

VIVITA Junior programm on teadus- ja tehnoloogiamaailma tutvustav töötubade sari, mis toimub kord kuus, iga kuu esimesel laupäeval. Töötoad on suunatud VIVITA mitteliikmetele, lastele vanuses 5–8aastat.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store