Isemajandav ökosüsteem purgis

Terra-mis?

Terraarium on nagu akvaarium, aga vee ja kalade asemel on seal muld ning taimed. Mis oleks veel parem viis praegusel pimedal ajal tuua tuppa vähegi rohelust ning elu? Kõige parem osa selle juures on see, et kui terraarium saab valmis ning on leidnud endale sobiva koha mitte otsese päikesevalguse käes, siis ei vaja see enam palju hoolt!

Terraariumi loomine. Pilt: VIVITA Estonia
Loodud kümme uut maailma. Foto: VIVITA Estonia
Pisikese maja ehitamine. Foto: VIVITA Estonia

Terraariumi retsept

Kui tahad kodus ka ise katsetada terraariumiehitusega, vajad järgnevat:

Silmad, mis naeratavad. Foto: VIVITA Estonia

--

--

Kids and Youth Creativity Accelerator

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store