VIVISTOP Telliskivi liikmete jaoks algas 2021 aasta eriti innukalt ja produktiivselt. EKA tudengi ja Saaremaa Riigigümnaasiumi direktori Ivo Visaku eestvedamisel tutvustasime lastele esmakordselt arhitektuuri olemust. Kolmepäevase virtuaalse töötoa seeria jooksul sukeldusime ruumi kontseptsiooni ja avastasime uut teemat praktiliste harjutuste abil. Töötoa kava koostamisel võtsime appi Arhitektuurikooli poolt koostatud õppematerjalid ja panime laste jaoks kokku unikaalse programmi.

“Praktika läbimine Vivistopis oli minu jaoks igati positiivne kogemus. Esiteks väga abivalmis VIVITA meeskond, kes aitas mõelda võimaluste peale, kuidas antud kolmeosalist töötubade seeriat läbi viia ning teiseks toredad noored, kes tahtsid ja oskasid kaasa mõelda, kuidas meie elukeskkond on palju enamat, kui neli seina, millega antud kriisis kahjuks oleme pidanud juba liiga pikalt tõtt vaatama,” ütles Ivo Visak projekti kokkuvõtteks.

Image for post
Tiimitööna valminud korteriplaan. Foto: VIVITA Estonia

Neljajalgne sõber — tool

Arutelu algas igapäevaeseme, tooli, analüüsiga. Mõõtmise abil selgus, et kõik tooli mõõdud vastavad otseselt inimese enda mõõtudele. Selline avastus oli hea sissejuhatus teadmisele, et ruumidisaini tuumaks on inimene ise. Aga kas tooli peale saab ka teistmoodi istuda? Mõeldud, tehtud — katse käigus selgus, et tooli peale saab nii tagurpidi istuda kui ka seal ainult jalgu hoida. Kas see aga on mugav, on hoopis teine küsimus…

Proovida sai ka päkapiku perspektiivi võtmist — kuidas pöidlapikkune mehike meie toas ringi liikuda saaks ja kus tal oleks mugav istuda. Näiteks saaks ehitada diivani ette patjadest rada, et mehike ikka ka diivanile ulatuks pikutama või lootma, et ta leiab tee lillepotti ja seal mulla sees on tal hea jalgu puhata.

Need praktilised mõtteharjutused aitasid lastel kogeda iseenda ja ka teiste suhet ruumiga. Kuidas ruumi mõõdud mõjutavad meid? Kuidas ruumi kasutame või ei kasuta? Just nendele küsimustele said lapsed kogemusliku vastuse.

Volditud maja

Töötoa seeria jätkus ruumi kogemisega, täpsemalt keskenduti see kord pabermakettide ehitamisele. Soojendusharjutusena said lapsed ka joonistada oma toa plaani, et täpsemalt aru saada, milline nende tuba välja näeb. Peale seda saigi aktiivne voltimine alata. Alguses pidid lapsed proovima liimi ja käärita meisterdamist, aga pärast olid neil võimalus ka vabalt eksperimenteerida. Ehitati nii torne, skupltuure kui ka maju.

Parim ehitusmaterjal on …. KOER

Viimasel kohtumisel tutvusid lapsed põnevate arhitektuuriliste hoonetega ja proovisid krokii tehnikas hooned kiiresti paberile joonistada. Tegevus jätkus uue teema tutvustusega— ehitusmaterjalide analüüsiga. Lapsed said kodus ringi käia ja avastada põnevaid materjale. Arutelu käigus proovisid nad neid ka omadussõnade abil kirjeldada ja kaasa mõelda, kuidas need materjalid meie meeleolu mõjutavad.

Image for post
Image for post
Laste meelest kõige põnevamad “ehitusmaterjalid” on koer ja LEGO robot. Foto: VIVITA Estonia

Kolmepäevase töötoa eesmärgiks oli läbi kogemusliku protsessi avastada ja mõtiskleda ruumist laiemalt kui neljast seinast. Arutelude jooksul filosofeeriti ja mõeldi, millised disainiotsused on seotud arhitektuuriga ning jõuti arusaamani kasutaja heaolu olulisusest. Näiteks arvasid lapsed, et lemmikloomadel on oluline roll kodude soojuse tekitajana. Pole ka ime, et kõik kodusisustusajakirjad sisaldavad ka õnnelikke koeri ja kasse.

Tekst: Eva Liisa Kubinyi / VIVITA Estonia
Pildid: Eva Liisa Kubinyi / VIVITA Estonia

________________________________________________________

Armas tudeng, kui VIVITA ja meie leiutajad tekitavad sinus õhinat ning panevad südame kiiremini tööle, siis võta meiega ühendust steveli@vivita.ee.

VIVISTOPid tegutsevad üle maailma, seega ootame enda juurde praktikat läbi viima kõiki tudengeid, olenemata rahvusest ja emakeelest.

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store