Hüdropoonika töötuba: DIY Click&Grow

Talvisel koolivaheajal toimus hüdropoonika töötuba mis on osa Vivita suuremast plaanist tutvustada lastele kuidas elada jätkusuutlikult. Seekordses töötoas oli meil luubi all toidukasvatus, täpsemalt hüdropoonika.

Töötoas käis meile rääkimas hüdropoonikast Lauri Kapp, kes on arendanud toidukasvatus lahendusi Natufiale. Peale rääkimisele näitas Lauri ka päris väljaarendatud hüdropoonilist süsteemi.

Lisaks ehitas iga laps ka omale hüdropoonilise süsteemi, millega taimi kodus kasvatada. Taimekasvataja tegime täiesti nullist taaskasutatud materjalist, mis oli pärit Lennusadama Juminda näituse seintest.

Aga mis on hüdropoonika?

Lihtsustatult tähendab see taimede kasvatust mullata, toitainetega rikastatud vees. Taimed saavad hingata ja juua samal ajal. Taimed saavad täpselt õige koguse vett, õhku, valgust ja toitaineid.

Miks seda peaks üldse tegema, kui saame kõiki taimi traditsiooniliselt mullas kasvatada?

Kuna maailma populatsioon pidevalt kasvab ja maapinda kus toitu kasvatada juurde ei teki, siis üks lahendusi antud probleemile on hüdropoonika.

Mis vahe on hüdropooniliselt kasvatatud ja põllul kasvatatud toidul?

P.S. kas teadsid, et hüdropoonika on ainuke viis kuidas kosmoses taimi kasvatada?

Tänud kõigile töötoas osalenutele ja Laurile oma tarkuste jagamise eest!

Tekst ja fotod: Vivita Estonia
Märts 2023

--

--

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store