Ilusad ilmad on nii lehed pungadest välja toonud kui ka meile andnud rohkem võimalusi koosviibimiseks. Peale ilma on meile toetust pakkunud ka Elisa, kellelt saime kasutamiseks mitmeid erinevaid tahvelarvuteid. Päikeseline ilm ning tahvelarvutid tähendasid ainult üht —korraldame töötoa!

GIF-i loomise eksperdid. Foto: VIVITA Estonia

Võtsime plaaniks läbi viia GIF-i loomise töötoa, kus kõik saaksid harjutada oma disaineri kätt digitaalsete visuaalide loomisel. GIF on failiformaat, mis on juba 33 aastat vana ning millega saab kujutada liikuvaid pilte. Seda kasutatakse tihti just selleks, et anda edasi enda emotsioone selgemini, kui seda teeb üks lause: “Ma olen elevil!” või lihtsalt üks elevil emotikon: 🤪.

Ma olen elevil! GIF: Viide

Nii ootamatult nagu tuli suvi, jäi meile silma ka Eesti Rahvusraamatukogu hariduskeskuse poolt korraldatud GIF-i lahing “Tee aega parajaks”. Seetõttu valisime töötoa põhifookuseks hariduskeskuse idee luua GIF-e Eesti vanasõnade ja kõnekäändude illustreerimiseks. Samuti nägi konkursist osavõtmine ette selle, et algmaterjalina tuleks otsida pilte, videoid ja artikleid maailma erinevatest digitaalsetest raamatukogudest.

Kauni ilma tõttu oli meil alguses natuke keeruline leida kohta, kus tahvelarvuti ei peegeldaks vastu kasutaja nägu vaid ikka digitaalset pilti seadmest. Seetõttu seadsime end mõnusalt sisse vast ilmunud puulehtede varju, kus kõigepealt rääkisime natuke vabakasutusega meediast ning kuidas seda otsida. Arutlesime lisaks, et keda ja kuidas võib pildistada ning millised on head tavad meedia lisamisel ja kasutamisel erinevates programmides.

Kuna GIF-i loomisel on võimalusi mustmiljon, siis andsime kõigile võimaluse luua selline kunstiteos nagu ta süda soovib. Meie kasutasime GIF-ide loomiseks GIPHY tööriista, kus sai algmaterjalina kasutada nii videoid kui ka pilte. Selleks on võimalik laadida kas oma materjal GIPHY keskkonda või otsida sobivaid pilte ning videoid internetist. Pärast algmaterjali lisamist saab lisada sinna peale erinevaid kleepse, tekste ning pilditöötlemise effekte. Ja nii lihtsasti valmibki üks GIF!

Töötoa lõpuks oli nii vanasõnu kui kõnekäände illustreerivaid liikuvaid pilte kui ka niisama lõbusaid digitaalseid kunstiteoseid. Kui ka Sina soovid GIF-e teha, siis vaata GIPHY kodulehele, kus on võimalik luua just selliseid liikuvaid pilte nagu soovid.

Töötuba: Steveli Säde, Eva Liisa Kubinyi ja Kertu Ilves
Tekst: Kertu Ilves
Pildid: Elis Vilde

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store