Eelmine elektrimasina töötuba oli küll igati õnnestunud, aga ka head asja saab alati parandada. Kui eelmine lamp näitas valgust ainult vändates, siis ilmselgelt oleks tore energia ka salvestada ja seda siis hiljem kasutada. Lisaks leidsime ka, et hea oleks juba tehtut taaskasutada ning selleks palusime olemasoleva masina enne töötuba taas tükkideks lammutada. Taaskasutasime kahte peamist komponenti — mootor ja LED, kus üks on elektri tootmiseks ja teine selle valguseks muutmiseks.

Image for post
Image for post
Peaaegu valmis. Foto: VIVITA Estonia

Kuhu elekter salvestada?

Esimene hea mõte on patarei, aga on ka muid variante. Patareide laadimiseks kuluv aeg on võrdlemisi pikk, samas käes lampi vändata keegi väga kaua ei soovi. Teine viis on salvestuseks kasutada super-kondensaatorit. Tavaliselt kasutatakse kondensaatoreid elektripinge ühtlustamiseks ja erinevate häirete mõju vähendamiseks. Super-kondensaatori peamine kasutusala aga ongi lühiajaline elektri salvestamine. Kondensaatori laadimine toimub väga kiiresti ja see teeb ta meie masina jaoks üsna ideaalseks.

Voolav elekter

Ainult salvestamise võimalusest siiski ei piisa — selgub, et elekter on väga püsimatu ja mootor, mis toimib energiaallikana on lahkesti nõus ka toodetud energia ise ära tarbima. Selleks on meil vaja kuskile lisada nn “kraan”, milleks kasutame dioodi. Diood on elektroonikakomponent, mis lubab voolu liikumist ainult ühes suunas — nii saame olla kindlad, et mootoris tekkinud elektrivool ei leki tagasi mootorisse. Dioode on erinevaid, sealhulgas ka meile tuntud valgusdiood ehk LED, mis samuti töötab ja laseb elektrivoolu läbi ainult ühes suunas.

Viimasena lisasime ka lüliti, et valgust oma soovi järgi sisse ja välja lülitada.

Image for post
Image for post
Illustratiivne skeem

Lisaks oli meil vaja ka uut korpust, kuhu kõik skeemil olev ära mahutada. Kasutasime puud ja vineeri korpuse jaoks ning 3D prinditud hammasrattaid, et mootori väntamine oleks mugavam. Peamine nipp erinevas suuruses hammasrataste kasutamises on jõu ülekande muutus — nii saab ühe suurema hammasratta ringiga teha mitu ringi väiksema hammasrattaga ja tulemuseks on kiiremini keerlev mootor.

Image for post
Image for post

Töötoa käik

Kõigepealt kinnitasime mootori ja hammasrattad. Seejärel jootsime järjest kõigepealt positiivse “+” ahela mootorist kondensaatorisse, sealt lülitisse ja viimaks LED-i ning siis tagasi läbi negatiivse “-” ahelani. Kõigil sujus jootmine juba päris ladusalt. Meeldetuletuseks, et jootekolbi kasutamise juures on kõige olulisem meeles pidada, et mõlemat joodetavat detaili tuleb kuumutada ja alles siis lisada veidi jootetina. Kõik see peaks sündima mõne sekundi jooksul.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Töötuba täies hoos. Foto: VIVITA Estonia

Kasutasime ka videokõnet ühe eemalviibiva osaleja jaoks, mis õnnestus hästi kuni selle momendini, kus avastasime, et tal on LED-pirn kahjuks puudu. Kui juhendamine ja koos toimetamine üle interneti töötab päris edukalt, siis puuduvate materjalide osas kahjuks ei aita muu, kui tulla kohale ja lõpetada oma masin koha peal.

Image for post
Image for post
Valgus käes

Kui soovid ise sama masinat teha või varem tehtud masinat parandada, siis võta julgesti ühendust ja leiame puuduvad detailid ning jagame muid häid nippe.

Tekst: Heikko Ellermaa
Töötuba: Timo Varblas ja Heikko Ellermaa

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store