Admirals Rahatarkusepäev Vivistop Telliskivis

Foto: Maksim Toome

Sügisese koolivaheaja neljapäeval toimus Vivistop Telliskvi stuudios VIVITA, MTÜ Mängides Targaks, Rahandusministeeriumi ja Admiralsi koostöös esmakordselt Rahatarkusepäev noortele vanuses 8–14. Rahatarkusepäeva eesmärk oli tõstatada laste seas teadlikkust finantskirjamaailmas. Erakordselt suur huvi päeva vastu kinnitab laste soovi ja valmisolekut rahaga seotud tarkuse kasvatamiseks, mistõttu tõotab Rahatarkusepäevast kujuneda vahva järjepidev traditsioon.

Lapsi inspireeris päeva jooksul 2021. aasta Ajujahi võitnud Märten Kala, kes on õpilasfirma Münt, nüüd uue nime all tegutseva keskkonnasõbraliku ettevõtte Others, kaasasutaja. Märten jagas noortele enda ettevõtja teekonda ning jagas mitmeid näpunäiteid, kuidas oma tegemistes on oluline olla järjepidev.

Veel inspireeris lapsi Tiina Varend Admiralsist, diskussioon “Räägime rahast” oli laste seas väga menukas. Vestluse jooksul arutati, mis on säästmise, kogumise ja investeerimise põhitõed. Terve päeva jooksul sai mängida erinevaid rahatarkuseteemalisi lauamänge, mida viis läbi Merike Koort MTÜst Mängidest Targaks.

Lisaks sai iga Rahatarkusepäeval osaleja valmistada endale Vivita targa rahakassa, mis aitab kogumist lihtsustada, kategoriseerides 3 teemat SÄÄSTMINE — KULUTAMINE — ANNETAMINE. Õigest Rahatarkusepäevast ei puudunud ka kuulus Vivita jooga.

„Finantskirjaoskuse vundamendi ladumiseks ei ole kunagi liiga vara ja see on järjepidev protsess. Seetõttu mõtlesime, kuidas astuda lauamängu ja lastega koos järgmine samm. Rahatarkusepäev koolivaheajal tundus suurepärase mõttena, kuidas pakkuda harivat ja samas meelelahutuslikku ajaviidet. Selline ühine kokkusaamine tõestas, et lapsed on väga huvitatud raha teemadel kaasa mõtlema ja mis peamine — õppima. Lapsed on väga vahvate ideede ja küsimustega. Nad tunnevad suurt huvi sellest vastu, kuidas teha tarku otsuseid ja kuidas olla ühel päeval finantsiliselt vabad,“ lisas Triin Ott.

Foto: Vivita Estonia

Suur aitäh kõigile osalejatele, esinejatele! Äge on olla rahatark!

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store