Nii nagu enamus üliõpilasi otsivad endale suveks erialast praktikakohta, olin ka mina praktikakoha otsingutel. Ma valisin oma praktikakohaks VIVITA Estonia, kus veetsin kaks kuud turunduse ja kommunikatsiooni praktikandi kohal.

Praktikant Elis Vilde. Foto: VIVITA Estonia

Praktika kestis kokku 8 nädalat ning selle aja jooksul sain väga palju uusi huvitavaid kogemusi. Minu peamisteks tööülesanneteks oli VIVITA International sotsiaalmeedia konto haldamine ning Vista programmi kajastamine sotsiaalmeedias. Samuti sain kätt proovida video monteerimises, Youtubes subtiitrite lisamises, uudiskirjade koostamises, päisepiltide kujundamises sotsiaalmeediasse, tõlketöödes ning sotsiaalmeediaplaani koostamises. Muuhulgas olin abiks ka lastele nii vabategevuses kui ka töötubades.


Suvine Junior programm tegi avapaugu ning kui tavapäraselt on juhendamas VIVITA tiim, siis sel korral olid eesotsas VIVITA liikmed ja vabatahtlikud.

Sel korral oli juuniorite juhendajaks 10-aastane VIVITA liige Lui Puik, kellega koos otsustasime päikeselised ilmad vastu võtta eriti meeleoluka mootorpaatide olümpiaga. Lui on nutikas ja hullumeelsete ideedega poiss ning ühtlasi ka tohutult suur tehnika- ja teadusfänn. Töötoa läbiviimise ideega jäi ta kohe nõusse. Ei läinud minutitki mööda, kui Lui juba teadis öelda, mis teemas töötuba võiks olla. Lui võttis telefoni välja ja näitas Rakett69 põnevat mootorpaadi õpetusvideot. Teema sobis suve algusesse ning juunioritele ideaalselt ja läks käiku!

VIVITA Junior programm. Foto: VIVITA Estonia

“Suvised mootorid”…


Et käed taaskord Loovkaose töötoaseeria raames loominguliselt määritud saaks, proovisime sel korral järele erinevaid trükkimistehnikaid. Loovkaoes töötoaseeria meeldetuletuseks saad vaadata, kuidas me varasemalt ehitasime kasutuid masinaid, eksperimenteerisime plastprügiga ja leiutasime õuemänge.

Monotüüpia leitud esemetega. Foto: VIVITA Estonia

Praktilises töötoas sukeldusime graafilise kunsti maailma ja proovisime järele erinevaid kergemine tehtavaid tehnikaid: monotüüpia, linoollõige, kollagraafia. Aga mis on lusikal, pastamasinal ja hüdraulilisel pressil pistmist trükitehnikaga? Loe edasi.


In yet another round of getting our hands beautifully dirty in the frames of the Creative Chaos workshop series, this time we gave it a go at different printmaking techniques. If curious, check out more on how we previously built useless machines, experimented with plastic waste and invented outdoor games.

Monoprinting with found objects. Photo: VIVITA Estonia

In this hands-on workshop we dived into the world of graphic art and tried out different accessible techniques: monotyping, linocut, collagraphy. Wondering what a spoon, a pasta machine and hydraulic press have to do with printmaking? Read on.


VIVITA young chefs working around VIVISTOP Telliskivi kitchen island and in Telliskivi Flea Market have created quite a buzz in Telliskivi area restaraunts and other companies.

Young chefs’ smart ideas and courage to experiment in the kitchen were noticed by one of the largest cheese, butter and protein powder (milk powder) producers and exporters in Estonia — Epiim. Epiim belongs to more than two hundred Estonian and Latvian dairy farmers. Epiim dairies were established at the beginning of the 20th century: the first one in 1910 in Põltsamaa and the second one in 1911 in Järva-Jaani. Today, Epiim dairies and…


VIVITA noorte kokkade tegutsemist nii VIVISTOP Telliskivi köögisaare ümber kui ka Telliskivi Kirbuturul on märgatud ning see on tekitanud mõnusat elevust Telliskivi Loomelinnaku toidukohtades ja muudes ettevõtetes.

Noorte kokkade leidlikud ideed ja julgus köögis katsetada jäid silma Eesti ühele suurimale juustu- ja võitootjale, Epiimale. Epiim kuulub enam kui sajale kohalikule piimafarmerile. Epiima meiereid rajati juba 20. sajandi alguses — esimene neist 1910. aastal Põltsamaal ning teine 1911. aastal Järva-Jaanis. Täna valmistatakse Epiima meiereis ja koorejaamas juustu, võid ning piimapulbrit enam kui 120 000 tonnist puhtast kodumaisest toorpiimast aastas. Täht E nende nimes tähistabki Eesti piima.

VIVITA teeb hea meelega koostööd…


Oled sa kunagi kõhelnud, et oled liiga noor oma ettevõttega alustamiseks? Või mõtisklenud, et kuidas ja kust üldse alustada, kui sa ettevõtlusmaailmast midagi ei tea. Ära muretse — ettevõtlik olemiseks pole vaja kindlaid eelteadmisi. Ettevõtlikkus on meele- ja mõttelaad. See on tahe, kirg ja julgus enda või teiste elus midagi muuta. See on oskus näha maailma läbi võimaluste, kuidas seda saaks paremaks teha. Sa võid olla ettevõtlik noor koolis, kodus või ka oma kodukandi külas.

Vot just selliseid noori kasvatab VIVITA Vista start-up kiirendiprogramm, mille me kutsusime ellu 9–14-aastastele noortele ettevõtlus- ja start-up-meelelaadi tutvustamiseks ja nendes ettevõtliku meelelaadi arendamiseks.

Vista saatesarja kangelased

Vista…


In VIVISTOP Telliskivi we see children coming to the studio with such excitement, full of energy and new ideas. However, so far we have not seen any big group of children working together on a project in a long term.

Happy Exit Room escapers. Photo: VIVITA Estonia

That is why VIVITA Estonia launched a completely new concept: children's initiated workshop series called Social Club. As the first initial idea came from us, adults, it was very important to start the series with a joint ideation session to map out what Social Club could be in the eyes of the children…

And they answered without any doubt “VIVITA…


VIVISTOP Telliskivis märkame igapäevaselt, kui suure õhinaga lapsed meie juurde tulevad ja missuguse mängleva kergusega nad uusi ideid välja mõtlevad. Seni aga me ei ole näinud, et suur grupp VIVITA liikmeid ühiselt oma loodud idee kallal pikemaajaliselt toimetamiseks.

Põgenemistoast õnnelikult väljujad. Foto: VIVITA Estonia

Nii me siis startisimegi veebruari alguses täiesti uue kontseptsiooniga: laste enda juhitud töötubade sari nimega Social Club. Kuna algne initsiatiiv tuli ikkagi meilt täiskasvanutelt, siis oli meie kõige esimese kohtumise eesmärgiks koos paika panna, mis see Social Club siis ikkagi laste nägemuses olla võiks…

Ja lapsed laususidki nagu ühest suust “VIVITA kogukond”, “kohtumispaik”, “lähedus”, “sõprade klubi”. Tundub, et me ei pidanudki selgitama…


I (Eva) had the honour to join the VIVITA Estonia team exactly two years ago, on the 20th of June 2019. These years have been filled with dizzy-making speed but also heartwarming laughter. Together we conquered the Moon and got back to the Earth, just to plan the next adventure. But what happens behind the curtains? What kind of hard work goes into these conquers?

Always going playfully forward and forward. Photo: VIVITA Estonia

Supporting children's independence and collecting special skills

In response to the traditional school system, VIVITA community created its own creative environment for 8–14 years old children equipped with professional machines, tools, and materials. After a long school day children would be welcomed…

VIVITA Estonia / VIVISTOP Telliskivi

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store