Õmblemise ABC

Käes on üks mõnus aeg, kus päevad on lühikesed, õues toimetusi vähem, õhtud pikad ja hubased. Parimat aega ei saagi olla, et toimetada Vivita stuudios.

9. novembril toimus loovuslaboris Õmblemise ABC töötuba. Usinamad vivinaudid olid õigeks ajaks kohal, ning soovijaid õmmelda endale mõni ese oli rohkem kui alguses plaanisime.

Kõik vivinaudid olid juba varem õmmelnud õmblusmasinaga, kas proovikivide ülesannete täitmisel või tehes enda projekte, kuid esimest korda sai õmblemisega paralleelselt iga töötoas osaleja endale valmis disainida koomiksi.

Etteruttavalt ütleme, et töötoa abiliseks juhendamisel oli seekord vivinaut Vivian, kes on õmmelnud juba nii endale kui ka oma vennale mitu-mitu patja. Töötoa juhendamise ülesandega sai Vivian hästi hakkama.

Vivianaut Vivian. Foto: Vivita Estonia

Töötoa alguses rääkisime, et patju on mitmeid erinevaid variante olemas— dekoratiivpatju, diivanipatju, kaisupatju või miks ka mitte raamatupatju. Seejärel jaotasime vivinautid kahte rühma ja asusime tööle. Esimene vivinautide rühm alustas veebis koomikseid tegema ning teine rühm hakkas enda patju disainima ja õmblema.

Koomiksi tegemise sidusime eseme õmblemisega, ning proovisime vahvaid lugusid välja mõelda. Nii, näiteks, Laural sai üks lugu koerast valmis, kellel polnud sõpru, aga loo lõpus leidis ta endale ühe väga hea sõbra.

Foto: Vivita Estonia

Tegime paberist erinevaid lõikeid : joonistasime paberile enda unistuse padja, arvestades õmblusvarusid, kinnitasime lõiked kangale nööpnõeltega (see oli paras väljakutse) ja lõikasime kangast välja. Tuletasime meelde, kuidas kasutada õmblusmasinat ja saime selgeks lihtsamad õmblusvõtted.

Foto: Vivita Estonia
Foto: Vivita Estonia

Töötoa lõpus valmis igal ühel nii isedisainitud padi kui ka koomiks. Vivinut Vivian tõi välja, et töötoa juhendamisel oli kõige keerulisem tema jaoks see, et tema ei saanud tegutseda koos vivinautidega ja oli rohkem abistaja rollis. See on täiesti mõistetav, kuna kõik padjad, mis valmis said, on ainulaadsed.

Täname Karin Rask Disain kangajääkide eest, mida kasutasime Õmblemise ABC töötoas!

Tekst ja fotod: Vivita Estonia
Töötuba viis läbi: vivinaut Vivian
November 2022

--

--

Kids and Youth Creativity Accelerator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store